Skellefteå

Grupp 

Datum och tid:

Måndagarna 4 oktober, 11 oktober, 18 oktober, 25 oktober, 1 november samt 8 november.

Vänder sig till:

Personer med högfungerande autism/Aspergers syndrom som vill lära sig mer om diagnosen och dela erfarenheter och tips med andra personer med samma diagnos.

Innehåll, syfte:

Att förmedla kunskap om högfungerande autism/Aspergers syndrom. Samtal om praktiska situationer och utbyte av erfarenheter.

Plats:

Vuxenhabiliteringen, Nordlandergatan 15, Skellefteå.

Ansvariga:

Kurator Olle Karlsson, olle.p.karlsson@regionvasterbotten.se 

Psykolog Yannick Kercoff, yannick.kercoff@regionvasterbotten.se 

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck. 

Anmälan:

Senast måndag 20 september. Information om hur anmälan går till skickas ut tillsammans med inbjudan. Inbjudan kan komma att skickas till fler än antalet deltagare som ryms i gruppen. De som erbjuds att delta i gruppen kommer att erbjudas en enskild träff med gruppledarna inför gruppstart. 

Datum och tid:

Onsdagarna 27 oktober, 3 november, 10 november samt 17 november klockan 14-15.15

Vänder sig till:

Personer som önskar lära sig mer om hur man kan hantera stress.

Innehåll, syfte:

AVi varvar teori med enkla övningar och lär oss hantera inre stress. 

Plats:

Vuxenhabiliteringen, Nordlandergatan 15, Skellefteå.

Ansvariga:

Kurator Charlotte Nästén, 070-674 49 33, charlotte.nasten@regionvasterbotten.se
 
Sjukgymnast Gittan Törner, 070-844 07 21, gittan.torner@regionvasterbotten.se 

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.  

Anmälan: 

Senast onsdag 13 oktober med namn, adress/e-post/telefonnummer till christina.lovgren@regionvasterbotten.se eller 0910-77 49 30

Du kontaktas och får bekräftelse efter din anmälan. 

 

Information 

Datum och tid:

Torsdag 28 oktober klockan 9.30-12

Vänder sig till:

Närstående, nätverk, personal och andra intresserade.

Innehåll, syfte:

Cerebral pares – grundläggande information om orsak, symtom och konsekvenser. 

Plats:

Vuxenhabiliteringen, Nordlandergatan 15, Skellefteå.

Ansvariga: 

Arbetsterapeut Emma Sikström, 090-785 71 13, emma.sikstrom@regionvasterbotten.se 

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt:

Föreläsningen sker via videolänk i habiliteringens lokaler. Rumsvärd kommer att finnas. Det finns även möjlighet att delta i föreläsningen hemifrån.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck. 

Anmälan:

Senast torsdag 14 oktober med namn, adress/e-post/telefonnummer till patricia.niemela@regionvasterbotten.se eller 090-785 71 21. Du kontaktas och får bekräftelse.

Datum och tid:

Torsdag 25 november klockan 14.30-16.30

Vänder sig till:

Närstående, nätverk, personal och andra intresserade.

Innehåll, syfte:

Ryggmärgsbråck – orsak, symtom och konsekvenser samt vilka insatser som kan vara aktuella.

Plats:

Vuxenhabiliteringen, Nordlandergatan 15, Skellefteå.

Ansvariga:

Kurator Lena Lindgren, 090-785 71 11, lena.lindgren@regionvasterbotten.se 

Sjukgymnast Kim Öhman, 090-785 74 78, kim.ohman@regionvasterbotten.se 

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt:

Föreläsningen hålls via videolänk i habiliteringens lokaler. Rumsvärd kommer att finnas. Det finns även möjlighet att delta i föreläsningen hemifrån.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.  

Anmälan:

Anmäl dig senast torsdag 11 november med namn, adress/e-post/telefonnummer till patricia.niemela@regionvasterbotten.se eller 090-785 71 21