Södra Lappland

Vuxenhabilitering råd och stöd har inget utbud av grupper och föreläsningar i södra Lappland under hösten 2024.