NYHETER 2020-05-15

Färdplan för tjänsteinnovation­ – verktyg för implementering av tjänster för vård och omsorg på dist­ans

Projektet Vård och omsorg på distans har identifierat det norska verktyget Veikart for tjenesteinnovasjon som det mest genomarbetade och framgångsrika nordiska verktyget för implementering av tjänster för vård och omsorg på distans. Nu har verktyget översatts till svenska; Färdplan för tjänsteinnovation.

Färdplan för tjänsteinnovation

Trots att kunskapen, tekniken och verktygen finns har det hittills varit svårt för många kommuner och regioner i Norden att implementera digitala tjänster i större omfattning. Det finns en norsk metod för implementering, Veikart for tjenesteinovasjon, som nu får stor uppmärksamhet.

Nordiska projektet Vård och omsorg på distans har identifierat Veikart for tjenesteinnovation som det mest genomarbetade och framgångsrika nordiska verktyget för implementering av tjänster för vård och omsorg på distans. Nu finns verktyget översatt till svenska: Färdplan för tjänsteinnovation.

Tillbaka till nyhetslistan