Attityder till att arbeta som allmänläkare i glesbygd

En långtidsstudie ska undersöka läkarstudenters attityder till allmänläkaryrket och till att arbeta i glesbygd, samt vad som är viktigt vid val av specialistinriktning.

Foto: Sofia Berggren

Det råder stor brist på allmänläkare och för att kunna öka rekryteringsbasen är det nödvändigt att ta reda på vad som är viktigt vid val av specialistutbildning. För att förbättra rekryteringen och behålla läkare har flera studier om läkarstudenters attityder gentemot glesbygdsmedicin genomförts, men inte i Sverige.

Attityder gentemot allmänmedicin och glesbygdsmedicin

Syftet med denna studie är att analysera vilka attityder som finns bland läkarstudenter i Sverige gentemot Allmänmedicin och glesbygdsmedicin, och vilka faktorer medicine-studenter tycker är mest värdefulla när de väljer specialitet/arbetsplats. Det syftar också till att se om dessa faktorer skiljer sig mellan studenter som studerar och praktiserar i glesbygd, jämfört med i urbana sammanhang.

Långtidsstudie bland läkarstudenter

En långtidsstudie bland studenter vid läkarutbildningen i Umeå och Uppsala genomförs, där attityder till allmänläkaryrket, till att arbeta i glesbygd och vad som är viktigt vid val av specialistinriktning efterfrågas via enkäter och intervjuer.

Mer info

Projektet startade 2012 och har hittills (2023) genererat tre stycken T-10 projekt och ett ST-arbete. 

Anette Edin-Liljegren Forskningssamordnare, forskare
E-post
Anette.Liljegren@regionvasterbotten.se
E-post
Anette.edin-liljegren@umu.se
Mobil
+46 70-645 71 97