Långtidsstudie bland läkarstudenter om ”Attityder till allmänmedicin och glesbygdsmedicin”

En långtidsstudie bland studenter vid läkarutbildningen i Umeå och Uppsala pågår, där attityder till allmänläkaryrket, till att arbeta i glesbygd och vad som är viktigt vid val av specialistinriktning efterfrågas via enkäter och intervjuer.

Det råder stor brist på allmänläkare och för att kunna öka rekryteringsbasen är det nödvändigt att ta reda på vad som är viktigt vid val av specialistutbildning. 

Attityder gentemot allmänmedicin och glesbygdsmedicin

Syftet med denna studie är att analysera vilka attityder som finns bland läkarstudenter i Sverige gentemot Allmänmedicin och glesbygdsmedicin, och vilka faktorer medicine-studenter tycker är mest värdefulla när de väljer specialitet/arbetsplats. Det syftar också till att se om dessa faktorer skiljer sig mellan studenter som studerar och praktiserar i glesbygd, jämfört med i urbana sammanhang.

 

Om projektet

Projektet startade 2012 och studenter i termin 1, 6 och 11 fick svara på enkätfrågorna och studenterna i termin 1 har följts upp 2015 och 2017 när de gick i termin 6 respektive 11. Hittills (2023) har projektet genererat tre T-10 och ett ST-arbete. En kvalitativ studie har genomförts där fritextsvar på frågor om studenterna hört positiva eller negativa kommentar om allmänläkaryrket under utbildningstiden har analyserats med tematisk analys. Arbetet har nyligen (5 maj) skickats in till Läkartidningen för publikation.

En uppföljning av studien kommer att genomföras under året (2024) för att ta reda på vilken specialistutbildning och arbetsplats man valt och vad som var viktigt för dessa val, med både enkäter och intervjuer.

Anette Edin-Liljegren Forskningsstrateg, adj. lektor inst. Epidemiologi och Global Hälsa, UmU
E-post
Anette.Liljegren@regionvasterbotten.se
E-post
Anette.edin-liljegren@umu.se
Mobil
+46 70-645 71 97