Attityder till konceptet virtuella hälsorum bland vårdsökande, medföljare och personal

Projektet undersökte vilka attityder som finns bland patienter och personal inom primärvården kring samhällsrum.

För att säkerställa att samhällsrum utvecklas till ett ändamålsenligt och väl accepterat komplement till befintlig vård är det viktigt att ta reda på vilka attityder som finns bland patienter och personal inom primärvården om samhällsrum.

Kunskap ska erhållas genom fokusgruppsintervjuer bland personal och en mixad metoddesign med individuella intervjuer med patienter och medföljare/anhöriga. Som underlag konstrueras en enkät som lämnas ut till ett större antal patienter.

Anette Edin-Liljegren Forskningssamordnare, forskare
E-post
Anette.Liljegren@regionvasterbotten.se
E-post
Anette.edin-liljegren@umu.se
Mobil
+46 70-645 71 97