Anette Edin-Liljegren

Anette Edin-Liljegren

Jag är mamma, maka och matte mitt i livet med BMA-examen inom klinisk kemi 1981, i Örebro. Därefter arbete vid forskningslaboratorium, doktorandutbildning och disputation vid kirurgkliniken, Sahlgrenska sjukhuset parallellt med studier i mönsterkonstruktion vid Tillskärarakademin i Göteborg. Efter ca 10 års hälsostudier tillsammans med samer arbetar jag nu på GMC som forskare/forskningssamordnare och handledare för att synliggöra glesbygdens förutsättningar och öka tillgång till vård i glesbygd.

Bakgrund

Doktorsexamen 1996 vid Göteborgs universitet, ”Bacteria and urease-induced crystallization in vitro”. Därefter ”post-doc” vid Forskningsenhet i Vilhelmina med hälsa- och arbetsmiljöstudier bland renskötande samer. Fortsatt utveckling/forskning vid GMC från 2011. Nu adjungerad lektor vid inst. för omvårdnad och anknuten till inst. för Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet och adjungerad forskare vid LIME, avdelningen för innovativ vård, KI och FOU-chef inom närsjukvårdsområdet södra Lappland.

Projekt

 • FORTE – Otium – healthy ageing in a globalized world. Samarbete med institutionen för omvårdnad, Umeå universitet och Ramaiha Medical College, Bangalore, Indien.
 • FORTE – Kontinuitet i vården för personer med komplexa behov - hur vet vi vad som fungerar? Samarbete med Linneuniversitetet, Kalmar och LIME, Karolinska institutet.
 • FORTE – Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem? En teoridriven utvärdering av virtuella hälsorum i norra Sverige. Samarbete med institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.
 • VINNOVA – Digifysiska vårdkontakter ökar tryggheten för personer på̊ särskilda boenden. En utvärdering av läkarmöten på distans med brukare på särskilda boenden i två kommuner i norra Sverige. I samarbete med RISE.
 • FORTE – Att minska ensamhet bland den äldre befolkningen i tider av Covid-19 och därefter: Erfarenheter från tre svenska kommuner. Samarbete med Nordregio och Mälardalens högskola.
 • GMC – Attityder till allmänläkaryrket bland läkarstudenter – en långtidsstudie. Enkätstudie bland läkarstudenter i Umeå och Uppsala om deras attityder till allmänläkaryrket. Uppföljning av studenters attityder från termin 1, 6, 11 och 5 år efter avslutad utbildning.
 • VETENSKAPSRÅDET – Psykisk ohälsa och tillgång till vård för psykisk hälsa bland Samer i Sverige: Vilka är de viktigaste sociala bestämningsfaktorerna? Samarbete med Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet.
 • GMC – Socialt kapital bland renskötande samer. Samarbete med prof. em. Lars Jacobsson.

Doktorandprojekt

 • Att leva i två världar – Hälsoaspekter bland renskötande samer. Laila Daerga, institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet. Disputerade september 2017. Bihandledare.
 • Stomas from a rural perspective: an evaluation of characteristics, differences and improvement opportunities. Simon Näverlo, institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap. Disputerde 3 april 2020. Bihandledare.
 • Samer och vård i livets slutskede – kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård. Lena Kroik. Institutionen för Omvårdnad, Umeå universitet. Huvudhandledare.
 • DiOn (Dietist Online). Sarah Persson, institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet. Bihandledare. Delvis finansierad via FORTE.
 • Fekal inkontinens – poängsystem, livskvalitet och kirurgisk intervention. Louise Almkvist, institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. Bihandledare.
 • Koloncancerdiagnosens betydelse för patientens upplevelse av och inför fysisk aktivitet. David Renman, institutionen för kirurgi och perioperativ vetenskap, Umeå universitet. Bihandledare.
 • REGION VÄSTERBOTTEN – Glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljö.
 • FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN – B4 – before – att förebygga suicid bland unga i glesbygd. Ett sektorsövergripande arbete på 4 evidensbaserade ben.
 • ICLD – Equitable Health - Building capacity to address healthcare challenges in rural areas. Dnr. 2015-0054
 • NORDISKA MINISTERRÅDET – Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning. Nordens Välfärdscenter.

Publikationer

Hedelin H, Edin-Liljegren A, Grenabo L, Hugosson J, Larsson P, Pettersson S (1990). E. coli and urease-induced crystallisation in urine. Scand J Urol Nephrol, 24, 57–61.

Edin-Liljegren A, Grenabo L, Hedelin H, Pettersson S, Wang YH (1992). The influence of pH and urine composition on urease enzymatic activity in human urine. Urol Res, 20, 35–9.

Edin-Liljegren A, Grenabo L, Hedelin H, Larsson P, Pettersson S (1993). Influence of Escherichia coli on urease-induced crystallisation in human urine. Scand J Urol Nephrol, 27,163–7.

Edin-Liljegren A, Grenabo L, Hedelin H, Pettersson S, Wang YH (1994). Long-term studies of urease-induced crystallization in human urine. J Urol, 152, 208–12.

Dumanski AJ, Hedelin H, Edin-Liljegren A, Beauchemin D, McLean RJ (1994). Unique ability of the Proteus mirabilis capsule to enhance mineral growth in infectious urinary calculi. Infect Immun, 62, 2998–3003.

Edin-Liljegren A, Hedelin H, Grenabo L, Pettersson S (1995). Impact of Escherichia coli on urine citrate and urease-induced crystallization. Scanning Microsc, 9, 901–5.

Edin-Liljegren A, Grenabo L, Hedelin, H, Jonsson O, Åkerlund S, Pettersson S (1996). Concrement formation and urease-induced crystallization in urine from patients with continent ileal reservoirs. Br J Urol, 78, 57–63.

Edin-Liljegren A. Bacteria and urease-induced crystallization in urine. 1996. Dissertation. Institute for Surgical Science, department of Urology, Sahlgrenska University Hospital, University of Göteborg.

Edin-Liljegren A, Rodin L, Grenabo L, Hedelin H (2001). The importance of glucose for the Escherichia coli mediated citrate depletion in synthetic and human urine. Scand J Urol Nephrol, 35, 106–11.

Edin-Liljegren A, Hassler S, Sjölander P, Daerga L (2004). Risk factors for cardiovascular diseases among Swedish Sami - a controlled cohort study. Int J Circumpolar Health, 63 Suppl 2, 292–7.

Daerga L, Edin-Liljegren A, Sjölander P (2004). Work-related musculoskeletal pain among reindeer herding Sami in Sweden - a pilot study on causes and prevention. Int J Circumpolar Health, 63 Suppl 2, 343-8.

Johansson A, Vavruch-Nilsson V, Edin-Liljegren A, Sjölander P, Gyllensten U (2005). Linkage disequilibrium between microsatellite markers in the Swedish Sami relative to a worldwide selection of populations. Hum Genet, 116, 105–13.

Hassler S, Sjölander P, Edin-Liljegren A, Daerga L. Cancer in the Sami population of Sweden, 1961-2003: demographical aspects of different genetic and lifestyle exposure. Konferensbidrag. The 13th International Congress on Circumpolar Health, Novisibirsk, 12–16 juni, 2006.

Daerga L, Edin-Liljegren A, Sjölander P (2008). Quality of life in relation to physical, psychosocial and socioeconomic conditions among reindeer-herding Sami. Int J Circumpolar Health, 67, 8–26.

Sjölander P, Daerga L, Edin-Liljegren A, Jacobsson L (2008). Musculoskeletal symptoms and perceived work strain among reindeer herders in Sweden. Occup Med (Lond), 58, 572–9.
Ross A B, Johansson Å, Vavruch-Nilsson V, Hassler S, Sjölander P, Edin-Liljegren A, Gyllensten U (2009). Adherence to a traditional lifestyle affects food and nutrient intake among modern Swedish Sami. Int J Circumpolar Health 68(4):372–85.

Kaiser N, Sjölander P, Edin-Liljegren A, Salander Renberg E, Jacobsson L (2010) Depression and anxiety in the reindeer-herding Sami population of Sweden. Int J Circumpolar Health 69:4383–93.

Daerga L, Edin-Liljegren A, Jacobsson L and Sjölander P (2012). The confidence in health care and social services in northern Sweden – A comparison between reindeer-herding Sami and the non-Sami majority population. Scand J Public Health 40: 516–522.

Mirnezami HF, Jacobsson L, Edin-Liljegren A (2015) Changes in attitudes towards mental disorders and psychiatric treatment 1976-2014 in a Swedish population. Nord J Psychiatry. 2015, 70, 1:38-44.

Näverlo S, Carson DB, Edin-Liljegren A, Ekstedt M.  (2016) Patient perceptions of a Virtual Health Room installation in rural Sweden. Rural and Remote Health (Internet) 2016; 16: 3823.

Edin-Liljegren A, Sahlén K-L, Jacobsson L, Daerga L (2016). Reindeer-herding Sami experiences of seeking care in the mainstream society (2016). Int J Circumpolar Health 75:33200. DOI: 10.3402/ijch.v75.33200.

Jacobsson L, Fagerström A, Daerga L, Edin-Liljegren A (2016). Experiences of Psychiatric Care among Young Sami in Northern Sweden. Int J Circumpolar Health 75:33200, DOI: 10.3402/ijch.v75.33200.

Edin-Liljegren A, Jacobsson L, Sahlén K-G, Daerga L (2017). Psychosocial perspectives on Working Conditions among men and women in Reindeer breeding in Sweden. J Northern studies 12: 2, 31–47.

Kroik L, Stoor K, Edin-Liljegren A, Tishelman C. Using narrative analysis to explore traditional Sámi knowledge through storytelling about End-of-Life. Health Place. 2020 Sep;65:102424. doi: 10.1016/j.healthplace.2020.102424. Epub 2020 Aug 31. PMID: 32877866.

San Sebastián M, Edin-Liljegren A, Jonsson F. Rural-urban differences in suicide attempts and mortality among young people in northern Sweden, 1998-2017: A register-based study. Scand J Public Health. 2020 Jul 17:1403494820939018. doi: 10.1177/1403494820939018.

Näverlo S, Strigård K, Gunnarsson U, Edin-Liljegren A. Experiences of living with a stoma in rural areas in northern Sweden. Submitted to J Clinical Nursing, Nov 2019.

Daerga L, Hassler S, Edin-Liljegren A, Sjölander P. 2005. Arbetsrelaterade dödsolyckor och belastningsskador bland renskötande samer. Konferensbidrag. Glesbygdsmedicinska föreningens årsmöte, Arvidsjaur, 2005.

Sjölander P, Edin-Liljegren A, Daerga L. ”Vägledning för sociala konsekvens-beskrivningar – förslag på innehåll och process riktad mot exploateringskonsekvenser för samebyar”. Februari 2009.

Sjölander P, Edin-Liljegren A, Daerga L. Samernas hälsosituation i Sverige – en kunskapsöversikt. Sametinget i Sverige, 2009.

Edin-Liljegren A. Förslag till drogpolitiskt program för Storumans kommun 2011–2015, inklusive handlingsplan. 2010.

Edin-Liljegren A. Utvärdering av “Tillsammans”- ett samverkansprojekt omkring vård och omsorg, mellan Storumans kommun och Västerbottens läns landsting. Storumans kommun.

Kroik L, Daerga L, Edin-Liljegren A. “Junselevargens påverkan på renskötseln i tre samebyar – en riskanalys. Genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket.

Daerga L, Edin-Liljegren A. Kunskap om samer inom primärvården i förvaltningskommunerna i Sverige ”Här behandlas alla patienter lika oavsett ursprung”.

Edin-Liljegren A, Flykt Kia. ”Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige”. Projektrapport Nordens välfärdscenter. 2017. (Bilaga till Slutrapport för dnr: S2016/02027/FST).

Anette Edin-Liljegren Forskningssamordnare, forskare
E-post
Anette.Liljegren@regionvasterbotten.se
E-post
Anette.edin-liljegren@umu.se
Mobil
+46 70-645 71 97