Lina Ärlebrant

Jag är anställd som forskningssjuksköterska och arbetar i ett projekt som heter SOS 1.0. Det handlar om simulering och optimering av hela vårdkedjor. Det bästa med projektet är kombinationen av teknik och omvårdnad och jag jobbar med intervjuer, projektkoordinering och datavalidering. För att utveckla vården tror jag att vi behöver se i större perspektiv och hur allt hänger ihop. Om vi också blir bättre på att samarbeta med patienterna så får vi en mer jämlik, personcentrerad och effektiv vård.

Bakgrund

Jag är specialistsjuksköterska inom vård av äldre. Mitt forskarintresse började vid Institutionen för Biokemi i Umeå där jag var forskarelev och fortsatte sedan att utvecklas under mina utbildningar inom omvårdnad. Jag har en medicine magisterexamen.

Projekt

SOS 1.0- Simulering och Optimering av Servicekedjor inom Specialist-, Primär- och Hemsjukvård.

 

Lina Ärlebrant Forskningssjuksköterska
E-post
lina.arlebrant@regionvasterbotten.se
Telefon
076-3670165