NYHETER 2021-07-07

Nya distanslösningar för vård och omsorg implementerade i Norden

Inom projektet Vård och omsorg på distans (VOPD) har tre journalistiska artiklar publicerats. Artiklarna beskriver nya implementerade distanslösningar för vård och omsorg i Norden, vilken påverkan de har på människors vardag och hur de påverkar de yrkessamma.

Artiklarna beskriver nya servicemodeller i Bornholm, Danmark, Agderregionen i Norge och på nordöstra Island.

Färre resor för patienterna

Bornholms sjukhus har inrättat två öppenvårds-telekliniker så att patienter inte måste resa till Köpenhamn för besök inom specialistsjukvård. Den nya telekliniken är ett alternativt sätt att träffa specialister, vilket kan spara tid och pengar för patienterna samt minska koldioxidutsläppen.
Läs artikeln

Digital telehälsa

I Agderregionen, Norge, har tjugofem kommuner inrättat en regional telemedicinsk central för fjärruppföljning av patienter. För att få full nytta av telemedicinstjänster krävs ett nära samarbete mellan kommuner, sjukhus och allmänläkare.
Läs artikeln

Nytt e-hälsonätverk

Med stöd från VOPD har ett nytt kluster för e-hälsa och e-välfärd sett dagens ljus på nordöstra Island. Målet är att påskynda implementeringen av digital teknik i hälso- och sjukvårdssektorerna i området, liksom i andra glesbefolkade norra regioner.
Läs artikeln

Artiklarna är skrivna på engelska.

Vård och omsorg på distans

Projektet Vård och omsorg på distans (VOPD) 2018-2021 har genom åren kartlagt befintliga distanslösningar inom hälso- och sjukvården i Norden och gett stöd för implementering av distanstjänster inom vård och omsorg i 52 kommuner och 8 sjukvårdsregioner i norden.

Om projektet Vård och omsorg på distans

 

Tillbaka till nyhetslistan