Vad är glesbygdsmedicin?

Vad innebär egentligen glesbygdsmedicin? Glesbygdsmedicin är ett koncept som utgår ifrån de behov som finns i glesbygdssamhällen. Vård i glesbygd omfattar alla slags sjukdomar, olycksfall, symptom och tecken på ohälsa i en befolkning.

Utsikt över sjön Storuman, fotograferat från Utsikten

I glesbygden är tillgängligheten till hälso- och sjukvård ofta sämre än i städer. Individer och familjer i glesbygd har ofta orimligt långa avstånd till grundläggande hälso- och sjukvård, inklusive akutvård, samt mödra- och barnavård.

På en sjukstuga i glesbygden kan en läkare hantera allt från akuta fall till geriatrik, palliativ sjukvård och förlossningar. Att jobba som hälso- och sjukvårdspersonal i glesbygd kräver därför bred medicinsk kunskap med tillämpning i öppenvård, slutenvård och hemsjukvård. Därutöver behövs kunskap om de sociala, psykologiska, ekonomiska, existentiella och samhällsstrukturella villkor som gäller för människor i glesbygd.  

Någon riktig svensk definition av begreppet ”Glesbygdmedicin” finns faktiskt inte. Internationellt används begreppet Rural medicine som också har akademisk förankring. I det internationella dokumentet Cairns konsensusdoment har man försökt enas om vad glesbygdsmedicin är, varför det är viktigt och hur konceptet ytterligare kan stärkas. 

Cairns konsensusförklaring om glesbygdsmedicin

Glest befolkat med många äldre

I ett europeiskt perspektiv är Sverige mycket glest befolkat med 22 invånare per kvadratkilometer. Norrbottens och Jämtlands län har tre invånare per km2, Västerbottens län fem. 27 av de 32 kommuner som har färre än fem invånare per kvadratkilometer finns i de fyra nordligaste länen. I Västerbotten har Dorotea, Sorsele, Storuman, Vindeln, Vilhelmina och Åsele en folktäthet på mindre än en invånare per kvadratkilometer.

Sverige har en internationellt sett åldrad befolkning och ligger med 19,8 procent i toppen inom EU vad gäller andelen äldre än 65 år. Västerbottens inland ligger i sin tur högt över Sveriges rikssnitt, med kommuner där nästan var tredje invånare är över 65 år. I norra sjukvårdsregionen placerar sig bara Umeå och Åre under snittet med 16,4 respektive 18,2 procent (siffror från 2015).

Sjukstugemodellen

För att bedriva sjukvård i Norrlands glesbygd har regionerna utvecklat det som kallas sjukstugemodellen. En sjukstuga är ett minisjukhus, där man kan lägga in akut sjuka patienter. Här finns en bred kompetens med allmänläkare, sjuksköterskor, ambulanspersonal, barnmorskor och paramedicinsk personal. Sjukstugorna har i allmänhet röntgen- och laboratorieutrustning, ambulans samt telemedicinsk teknik som gör att man kan ta emot i stort sett alla patientkategorier. 

Nästan alla sjukstugor har också en väl utvecklad samverkan med kommunal hälso- och sjukvård. Sjukstugorna är ofta sammanbyggda med äldreboenden och samverkar kring bemanning, förråd med mera. På avdelningarna vårdas alla typer av patienter samtidigt. Modellen, i kombination med stora satsningar på e-hälsa och digital teknik, gör att vården kommit närmare befolkningen.