Ta del av erfarenheter från våra projekt under Vitalis 2020

Den 25-26 augusti genomförs Vitalis, Nordens ledande mässa och konferens rörande eHälsa och framtidens vård och omsorg. I årets digitala event genomförs två seminarier av våra projekt; SOS1.0 och Vård och omsorg på distans.

Årets upplaga av Vitalis genomförs digitalt 25-26 augusti. I det digitala eventet kan man bland annat ta del av förinspelade föreläsningar där aktuella frågor kring digitaliserad vård och omsorg diskuteras. Två av våra projekt är med och föreläser under eventets andra dag; SOS1.0 och Vård och omsorg på distans. Här nedan hittar du information om respektive seminarium och gällande tider.

SOS 1.0 - simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom specialist-, primär- och hemsjukvård
Kliniska beslutsstöd – Onsdag 26/8
Tid: 11.15-12.00

Det är ett välkänt faktum att förändringar i komplexa vårdkedjor ofta är svåra eller rent av omöjliga att förutspå effekterna av. Effektivisering på en enhet påverkar även andra enheter. Kanske flyttas bara flaskhalsen? Besparingar på den egna enheten kan öka kostnader på enheter upp- eller nedströms i vårdkedjan. Projektet SOS 1.0 handlar i stora drag om att utreda utmaningarna och möjligheterna med att simulera över organisationsgränser, från specialist- till primär- och hemsjukvård, i både Sverige och Finland. Kom och ta del av våra erfarenheter från arbetet i projektet! Lär dig mer om vilka metoder vi använt, jämförelser mellan vårdkedjorna i Sverige och Finland, vilka data som måste finnas på plats, vilka resultat vi nått, vilka problem vi stött på och även våra rekommendationer inför framtiden.

Healthcare and care through distance spanning solutions - 24 practical examples from the Nordic region
Best of Nordics – Onsdag 26/8
Tid: 9.15 - 10.00

With an ageing population and large sparsely populated areas throughout the Nordic region, digitalisation and remote solutions are important prerequisites for maintaining the quality of the Nordic welfare model. Similar, distance spanning solutions for healthcare and social care services are an effective tool for social service and healthcare provision to protect the most vulnerable citizens (people with chronicle diseases and elderly) from Covid 19. Healthcare and care through distance-spanning solutions (also known by its Swedish abbreviation, VOPD) is a priority project for the Nordic Council of Ministers within the framework of the Swedish presidency programme in 2018. In this presentation you can learn about 24 practical examples of distance spanning services for healthcare and social care from the Nordic countries, and more.

Mer information finns på Vitalis hemsida

Tillbaka till nyhetslistan