NYHETER 2020-11-26

Landskapet och traditionell samisk kunskap – viktigt vid samers berättande om vård i livet slut

En publicerad artikel inom doktorandprojektet "Samer och vård i livets slutskede" utforskar hur traditionell samisk kunskap genom berättelser om döende, död och vård i livets slutskede, kommer till uttryck i fokusgruppsdiskussioner gjorda utomhus. Diskussionerna ägde rum i så kallade vandrande fokusgrupper, vid platser i trädgränsen med kulturell och historisk betydelse för samerna.

Materiella och immateriella kulturella värden visade sig viktiga och överförs över generationsgränserna genom kopplingar till människor, plats och tid. Tid relaterar till säsongsväxlingar i naturen i motsats till tid styrd i kalendern. Resultatet visar att utomhusmiljöerna både formade berättandet och blev en del av själva berättelserna. I diskussionen problematiseras nya sätt att använda Advanced Care Planning (ACP).

Artikeln "Using narrative analysis to explore traditional Sámi knowledge through storytelling about End-of-Life" är en del av Lena Kroiks doktorandprojekt "Samer och vård i livets slutskede" och publicerades i Health & Place Volume 65, September 2020, 102424.

Tillbaka till nyhetslistan