Utbildning

Glesbygdsmedicinskt centrum genomför kortare och längre utbildningar och kurser inom ett flertal olika områden.

 Här nedan följer ett urval av kurser som vi genomfört:

  • Akutsjukvård i glesbygd (SK-kurs)
  • Ultraljud i primärvård
  • Tröskelkurs för läkare
  • Utbildningar kopplade till AXG och AXGH

Utbildningar och olika former av kursverksamhet är något vi kommer att fortsätta utveckla här på Glesbygdsmedicinskt centrum, framförallt inom tre fokusområden:

  • Akutsjukvård
  • Distansteknik
  • Ultraljud

Förläng din ST och få glesbygdsmedicinsk kompetens