Aktuella utvecklings- och innovationsprojekt

Vi bedriver ett flertal utvecklings- och innovationsprojekt hos oss. Här kan du läsa mer om några av våra pågående projekt.

Integrerad vård och omsorg på distans (iVOPD) 
iVOPD är ett nordiskt samarbete för integrerad vård och omsorg, med stöd av distanslösningar.

CRANE
Projektet CRANE syftar till att utveckla en integrerad egenvårdsmodell för att förbättra kroniska patienters välbefinnande.

SelfCare - Self-management of health and wellbeing in rural areas
Projektets övergripande vision är att förbättra tillgången till kulturellt säkra tjänster för vård och omsorg för människor som bor i glesbygd, med stöd av ett innovativt ramverk.

TIQUE
 
TIQUE är ett samarbete som syftar till att minska antalet akuta inläggningar för patienter med avancerad hjärtsvikt, och öka vården i hemmet och vårdmöjligheterna.

Kommunalt partnerskap med Homa Bay, Kenya

Genom ICLD:s internationella program kommunalt partnerskap samarbetar vi sedan 2018 med Homa Bay County i Kenya kring jämlik hälsa.