SelfCare – Self-management of health and wellbeing in rural areas

Projektets övergripande vision är att förbättra tillgången till kulturellt säkra tjänster för vård och omsorg för människor som bor i glesbygd, med stöd av ett innovativt ramverk som kommer att öka samarbetet och kunskapsutbytet över gränserna i NPA-regionerna.

Förstudieprojekt NPA0400115

Deltagande länder: Sverige, Färöarna, Island, Irland
Finansiering: Northern Periphery and Arctic Programme

Det förberedande projektet kommer att leda fram till följande resultat från ett potentiellt huvudprojekt:

  • Kartläggning av nuvarande stöd och tjänster för medborgare som bor i regionerna
  • Kartläggning av hur regionerna använder lösningar för vård och omsorg på distans kopplat till självmonitorering
  • Dokumentera utmaningar och hinder för medborgarnas deltagande och behandling med hjälp av digitala självmonitoreringsverktyg
  • Beskrivning av hur familjer och vårdgivare inkluderas i stödet till medborgaren
  • Hur digital transformation kan utvecklas och förbättras inom kulturellt säkra tjänster för att uppnå en mer integrerad hälsa och aktivt medborgardeltagande
  • Hur skulle en ny tjänstemodell stödja medborgare som bor i extremt glesbefolkade områden med hänvisning till ledande modellområden i Norden och Europa
  • Riktlinjer för implementering av självmonitoreringslösningar för att stödja kulturellt säker integration i glesbygdsområden
  • Rekommendationer och en färdplan för implementering av en ny servicemodell i NPA-regionen.