God och nära vård

Sjukvårdssystemet i Sverige är på väg att förändras i grunden. Syftet med omställningen till en god och nära vård är att stärka och tydliggöra patientens ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet.

Målet är att skapa kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Via menyn hittar du mer information om god och nära vård och den omställning av hälso- och sjukvården som pågår i Region Västerbotten.

Webbinarier om God och nära vård

Under vecka 34 livesänds tre webinarier om God och nära vård på Region Västerbottens facebooksida. 

Läs mer

Röster om God och nära vård

 

 

 
 
 
 

Nyheter från God och nära vård Prenumera på nyheter