Kontakt och projektorganisation

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till personer som arbetar länsövergripande med Nära vård. I menyraden till höger kan du välja om du vill se kontaktuppgifter till personer som arbetar med Nära vård i södra Lappland, Umeåregionen eller Skellefteå och Norsjö.

Gunilla Larsson samordnar Region Västerbottens interna arbete inom omställningen till Nära vård.

Katarina Lindahl och Britta Edström arbetar med länsövergripande samverkan mellan kommuner och regionen där omställningen till Nära vård är en central del.

Gunilla Larsson Strateg
E-post
gunilla.n.larsson@regionvasterbotten.se
Telefon
+46703887130
Britta Edström Regional samverkanskoordinator
E-post
britta.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
073-050 05 97
Katarina Lindahl Regional samverkanskoordinator
E-post
katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se
Mobil
073-141 85 95
Thomas Jonsson Kommunikationsstrateg
E-post
thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-612 18 48