Aktuella projekt

Gemensam ledningsgrupp för närsjukvård
Syfte: Att minska distansen mellan primärvård och sjukhusvård genom att prata om patienterna ur en gemensam synvinkel

Ta fram en gemensam målbild i Hök (samverkansöverenskommelsen mellan Region Västerbotten och Skellefteå och Norsjö kommuner)
Syfte: Att samhällets resurser används på bästa möjliga sätt för att åstadkomma en kvalificerad och säker vård och omsorg. Det vill säga att individen är i fokus där parterna möts och samordnar sina gemensamma insatser/åtgärder för den enskildes behov. Det gemensamma arbetssättet ska innebära:

  • Att det är tryggt och säkert för individen
  • Individens och närståendes medverkan och upplevelse av delaktighet
  • Undvika parallella processer/organisationer
  • Effektivare gemensam resursanvändning.

Relaterat: En workshop i oktober 2019 med syfte att beskriva en gemensamma målbild utmynnade bland annat i en ”tidning” som ska föreställa vara publicerad först om sex år.
Läs tidningen här!

 

"Min plan"
Syfte: ”Min plan” heter projektet där Skellefteå kommun varit motor och i samarbete med aktörer inom regionen tagit fram en broschyr som ska skapa bättre samverkan mellan olika vårdgivare och göra det enklare för patienter och närstående i kontakten med vården.

 

Digitala läkarkonsultationer till Skellefteå korttidscenter
Syfte: Ett pilotprojekt med digitala läkarkonsultationer till Skellefteå korttidscenter för att sköterskorna där ska få ett mer kontinuerligt läkarstöd. Än så länge sitter läkaren i Umeå, men på sikt men fungerande rutiner och teknik kan läkaren sitta var som helst - det viktiga är att det blir samma läkare varje gång. Kontinuiteten är viktig och bygger bättre relationer. Det bygger också ett ”minne” om patienterna. Många patienter har en negativ upplevelse att få berätta sin historia vid varje möte med vården.

 

Träningsläger i sip 
Syfte:
För att öva färdigheter i att göra samordnade individuella planer (sip) kommer träningsläger att startas under 2020. Det riktar sig bland annat till sjuksköterskor på hälsocentralerna, biståndshandläggare, hemsjukvårdssjuksköterskor och hemtjänst.