FAQ

Det finns många frågor man kan ställa sig kopplat till Nära vård och inga frågor är för dumma. Det är viktigt att diskutera olika frågor för att hitta en samsyn och gemensam förståelse för vårt mål.

Här hittar du vanliga frågor och svar om Nära vård.