Samisk hälsa

Att arbeta med samisk hälsa är ett av våra uppdrag. Vi utvecklar förutsättningarna för att kunna ge en god hälsovård till den samiska befolkningen i Sverige.

I arbetet ingår utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt då kunskapen är knapphändig om urfolket samer, deras livssituation, kultur och hälsosituation. Arbetet är regionövergripande med framförallt de norra regionerna men också i nära samarbete med Sametinget och andra samiska organisationer.