Kansaliset vähemistöt/ Nationella minoriteter

Ruottissa on laki nimeltä ”Laki kansalisista vähemistöistä ja vähemistökielistä”, jonka tarkous on ette vahvistaa kansalisten vähemistöitten oikeuksia. Tässä sie saatat lukea kansalisten vähemistöitten ja vähemistökielitten laista.

Ennen kun Ruottissa saattaa saa luokittelun kansalinen vähemistö sitä häätyy täyttää vissiä vaatimuksia. Ryhmälä pittää olla selvästi julkinen yhteenkuuluvuus ja ei dominoiva asema yhteiskunnassa, pittää kantaa uskonolista, kielelistä ja/eli kulttuurista yhteenkuuluvuutta, halu ja pyrkimys säilyttää oman identtiteetin sekä histuurialisia eli pitkäaikasia liitheitä Ruothiin. Ruottin kansaliset vähemistöt on juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruottinsuomalaiset ja torniolaaksolaiset. Kansaliset vähemistökielet on jiddish, romani chib, saame, suomi ja meänkieli.

Henkilö itte päättää jos hän kuuluu johonki näihin vähemistöihin.

Perussuoja

Kaikila kansalisila vähemistöilä on perussuoja joka merkittee ette Region Västerbotten pittää:

Ilmottaa asukhaita kansalisten vähemistöitten ja vähemistökielitten laista.

  • Eistää ja suojata vähemistökieliä.
  • Antaa vähemistöile maholisuuen ette säilyttää ja kehittää ommaa kulttuuria.
  • Maholistaa ja olletikki eistää lasten kulttuuri-identtiteetin kehitystä.
  • Antaa kansalisile vähemistöile maholisuuen vaikuttaa kysymyksissä jokka koskevat heitä ja järjestetyllä tavala pittää yhteisneuvontaa vähemistöitten kans näissä kysymyksissä.
  • Perustaa tavotheita ja suuntaviivoja rekiuunin vähemistöpuliittisessa työssä.

Hallintoalue

Region Västerbotten on hallintoalue saamele, meänkielele ja suomele. Se merkittee ette asukhaila jokka puhuvat näitä kieliä on erikoisia oikeuksia. Joka vuosi Region Västerbotten saapi valtiolisen rahatuen, joka on korvamerkattu työhön ette vahvistaa näitten vähemistöitten oikeuksia.

  • Asukhaila on oikeus käyttää näitä kieliä suulisessa ja kirjalisessa kontaktissa viranomhaisitten kans ja saa suulisen vastauksen samala kielelä.
  • Region Västerbotten pittää pyrkiä ette kohtella asukhaita näilä kielilä.

Lissää tietoja kansalisten vähemistöitten ja vähemistökielitten laista

Kokouksitten muisthiinpanoja

Region Västerbotten järjestää yhteisneuvontoja vähemistöitten kans. Sillä tavala kansalaiset vähemistöt saavat vaikutusvaltaa kysymykshiin jokka kiinostavat heitä. Yhteisneuvonan kokouksitten muisthiinpanot on julkaistu Region Västerbottenin vebbisivula. Muisthiinpanoista on poistettu kaikki nimet GDPR määräyksen mukhaan.

Yhteisneuvonan kokouksitten muisthiinpanoja (Kokouksitten muisthiinpanot on ruottiks)