Teckenspråk

Vill du kontakta Tolkcentralen?

Telefonnumret för akuta tolkuppdrag:

0910-70 13 150910-70 13 15 (tal- och textelefon)

Besök Tolkcentralen i Västerbotten på 1177.se

Teckenspråk på 1177.se

På 1177.se Vårdguiden finns viss teckenspråkstolkad information.

Teckenspråkstolkad information på 1177.se