Om regionen

Detta gör regionen

Regionen i Västerbotten har ansvar för
 hälsovård, sjukvård, tandvård,
 verksamhet för personer med
 funktionsnedsättning och folkhälso-arbete.
 Regionen ska ge bra hälsovård och sjukvård till
 alla personer som bor i Västerbottens län.
 Pengar till regionens verksamhet kommer från
 skatter, statsbidrag och
 de avgifter som patienterna betalar.
 Regionens verksamhet ska inte gå med vinst.

Så här står det i hälso- och sjukvårdslagen

Målet för hälsovården och sjukvården är att
 alla människor ska ha en god hälsa och
 få lika bra vård.
 De som arbetar i vården ska respektera
 alla patienter lika mycket.
 Personer som har störst behov av
 hälso- och sjukvård ska få vård först.

Regions-planen

Regions-planen är en text som
beskriver regionens vision och mål för
de kommande åren.

Visionen är:
 År 2020 har Västerbotten världens bästa
 hälsa och världens friskaste befolkning.

Målen i regions-planen är bland annat att
 Västerbottens befolkning ska få en god och
 jämlik vård och att regionen ska
 vara en bra arbetsgivare.

I texten står också vad som ska göras för att
 nå fram till visionen och målen, till exempel hur
 regionens pengar ska användas.

Regions-planen beslutas av politikerna i regions-fullmäktige.

4 verksamhets-områden

Regionen är indelat i 4 verksamhets-områden:

  • primär-vård
  • service
  • tandvård
  • sjukhusvård.

Folktandvården, hälsocentraler och sjukstugor drivs på ett sätt som liknar ett företag.
Det kostar drygt 9 miljarder kronor varje år att
driva allt det som regionen ansvarar för.
Mest kostar den personal som är
anställd av regionen.
 

Ungefär hälften av pengarna får regionen via
den skatt som länets invånare betalar.
För varje hundra kronor du tjänar betalar du
drygt 10 kronor i skatt till regionen.
En annan stor del är pengar från staten,
det som kallas statsbidrag.
Den avgift som patienterna betalar är bara en
liten del av de pengar regionen får.