Om regionen

Region Västerbottens uppdrag är att

erbjuda och utveckla hälsa, vård och

regional utveckling tillsammans med människor,

näringsliv och samhällsaktörer.

Region Västerbotten erbjuder också

universitets-sjukvård för norra Sverige.

Region Västerbottens huvud-uppdrag är:

 • Hälso- och sjukvård samt tandvård
  Folkhälsa och social välfärd
 • Kollektivtrafik
 • Regional utveckling och kultur
 • Forskning, innovation och utbildning
 • Engagemang i länets intressen
  nationellt och internationellt

 

Hälso- och sjukvård

Region Västerbotten ansvarar för att

västerbottningarna får den

hälsovård och sjukvård de behöver.

Region Västerbotten har också ansvar för

högspecialiserad vård i norra Sverige.

I Västerbottens län finns tre sjukhus:

 • Norrlands universitets-sjukhus
 • Skellefteå lasarett
 • Lycksele lasarett.

Region Västerbotten har hälsocentraler i

länets alla kommuner.

På en del orter finns också privata hälsocentraler.

En del av regionens hälsocentraler är

sjukstugor med vårdplatser.

Tillsammans med kommunerna i länet ansvarar

regionen också för att den som har

nedsatt funktionsförmåga ska

få habilitering eller rehabilitering.

 

Tandvård

Region Västerbottens uppgift är att verka för

en god tand-hälsa hos hela befolkningen.

Tandvården kan utföras av folktandvården

eller av privata vårdgivare.

Region Västerbotten ansvarar för att erbjuda alla

barn och ungdomar i länet regelbunden tandvård.

 

Folkhälsa

En god folkhälsa innebär ett så gott hälsoläge

som möjligt för så många som möjligt,

och att skillnaderna är små mellan de som

har sämst hälsa och de som har bäst hälsa.

Genom bland annat

Västerbottens hälsoundersökningar tar

Region Västerbotten reda på hur

västerbottningarna mår.

Region Västerbotten planerar också insatser för att

få en god hälsa på lika villkor för

hela befolkningen i Västerbotten.

 

Kollektivtrafik

Tillsammans med bland annat

Länstrafiken i Västerbotten och länets kommuner

har Region Västerbotten ansvar för

kollektivtrafiken i länet.

Regionen finansierar busstrafiken som går

mellan kommunerna och över länsgränserna.

Region Västerbotten finansierar också tågtrafik i

regionen tillsammans med

Region Norrbotten, Region Västernorrland och

Region Jämtland Härjedalen.

 

Regional utveckling och tillväxt

Region Västerbotten ansvarar även för den

regionala utvecklingen i länet.

Det kan till exempel handla om insatser inom

områden som:

 • infrastruktur
 • näringsliv och innovationer
 • arbetsmarknad
 • turism
 • IT och digitalisering
 • utbildning
 • kultur

 

Forskning, utveckling och innovation

Forskning, utveckling och innovation är viktigt för

hälsovården och sjukvården, för välfärden och

för den regionala utvecklingen.

Region Västerbotten har ett nära samarbete med Umeå universitet.

 

Folkbildning

Folkbildning är ett begrepp som används för att

beskriva fri och frivillig utbildning.

Folkhögskolor, bibliotek och studieförbund brukar kallas folkbildande.

Region Västerbotten äger Vindelns och

Storumans folkhögskolor.

Med folkbildning ska folkhögskolorna bidra till

människors möjligheter att påverka sin

livssituation och engagera människor till att

delta i samhälls-utvecklingen.