Tillgänglighetsredogörelse för regionvasterbotten.se

Den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur vår webbplats regionvasterbotten.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS), kända tillgänglighetsproblem och hur du gör för att rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service innebär att från den 23 september 2020 ska alla offentliga aktörers webbplatser vara tillgängliga. Det betyder att alla ska kunna ta del av webbplatsens innehåll och kunna använda den. Det ligger i allas intresse.

Teknisk information

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.
Läs vad WCAG 2.1, nivå AA innebär

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. Vi jobbar för att åtgärda problemen.

Problem vid användning med synnedsättning

  • Vissa bilder kan sakna textalternativ.
  • Vissa bifogade dokument kan sakna korrekt märkning av rubriknivåer.
  • Vissa bifogade dokument är inskannade handlingar och fungerar inte i uppläsningsverktyg.
  • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktig alternativ text.

Problem vid användning med hörselnedsättning

  • Vissa filmer saknar textning. Vi arbetar för att alla våra filmer ska textas, och använder både manuell och automatisk textning för våra filmer.

Region Västerbottens e-tjänster

Flera e-tjänster och system som du når via regionvasterbotten.se, uppfyller inte tillgänglighetsprinciperna fullt ut. Ett flertal av dessa system och e-tjänster är sådana som vi inte själva äger eller kan justera i. Krav på tillgänglighet kommer att ställas vid kommande upphandlingar av system.

Vad kan du göra om du inte kan tillgodogöra dig information eller använda delar av webbplatsen?

Om du har svårt att ta till dig information som finns på den här webbplatsen eller har problem att använda den, kan du höra av dig till oss för att istället få samma information i ett annat format.

Olika sätt att kontakta oss

Rapportera bristande tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivs ovan på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Olika sätt att kontakta oss

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, ansvarar för att lagen om tillgänglighet för digital offentlig service följs. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Gör en anmälan på DIGGS webbplats om bristande tillgänglighet

Kontinuerligt arbete med tillgänglighetsfrågorna

Vi jobbar ständigt med tillgänglighetsfrågor. Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem så skyndsamt som möjligt.

Så har vi testat webbplatsens tillgänglighet

Under arbetet med att utveckla webbplatsen var tillgänglighetsfrågor viktiga. I samband med lanseringen i januari 2019 granskades webbplatsen av oberoende experter på webbtillgänglighet. Den senaste granskningen av oberoende experter genomfördes våren 2022.

Vi granskar löpande webbplatsens tillgänglighet mot WCAG 2.1 nivå AA med verktyget Monsido.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 januari 2023.

Lisa Sturesson Kommunikatör
E-post
lisa.sturesson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 70 88