Regler för filminspelning, fotografering och ljudupptagning

För att skydda integriteten hos patienter och medarbetare gäller ett generellt foto- och filmförbud i våra lokaler. Reglerna gäller anställda, besökare och media.

Flera landsting och regioner i Sverige har liknande regler kring fotografering och filmning. Syftet är att förebygga att patienter, personal och besökare hamnar med på bild eller film utan sin vetskap eller utan sitt medgivande.

Verksamhetschef kan ge tillstånd 

Det är verksamhetschefen för respektive klinik eller enhet som kan lämna undantag från förbudet. Fråga personalen på den klinik/lokal du vistas i hur det går till där.

För att fotografera eller filma i övriga utrymmen än vårdmiljöer är det chefen för verksamhetsområde Service eller kommunikationschefen som kan godkänna ett undantag. Dessa kan man söka via regionens växel 090-785 00 00.

Undantag förutsätter att inga patienter filmas utan sitt medgivande.

Får man spela in ljud?

Utgångspunkt är att ljudupptagning ska tillåtas. Om patient önskar spela in ett samtal bör vårdpersonal och patient enas om formerna för detta. För att en individ ska ha rätt till ljudupptagning måste personen själv delta i samtalet.

Respektive ansvarig chef har befogenhet att avvisa personer som bryter mot dessa ordningsregler.

Kameror eller liknande får aldrig beslagtas.

Nyhetsmedias bevakning viktig för insyn 

Nyhetsmedias bevakning av regionen är en viktig del i medborgarnas insyn i våra verksamheter och vår grundinställning är att vi ska vara så generösa som möjligt med att ge media tillstånd för reportage och fotografering.

Men journalister och fotografer kan t.ex. inte komma oanmälda till regionens kliniker/avdelningar/motsvarande för att göra reportage.

Mer information kring medias arbete på länets sjukvårdsinrättningar