Sociala medier

Nedan hittar du information om vilka sociala medier Region Västerbotten är närvarande i.

Facebook

Följande konton på Facebook har registrerats av verksamheter i Region Västerbotten:

Region Västerbotten

Jobba med oss - Region Västerbotten

Ungdomshälsan Lycksele

Ungdomsmottagningen Vilhelmina sjukstuga

Ungdomshälsan Umeå

Ambulanshelikoptern i Västerbotten

Glesbygdsmedicinskt centrum

Kliniskt forskningscentrum

Tolkcentralen Västerbotten

Lungsektionens forskning vid Norrlands universitetssjukhus

Smärtteamet på Rehabcentrum Skellefteå

Barn- och ungdomshabiliteringen Skellefteå

Barn- och ungdomshabiliteringen Lycksele

Barn- och ungdomshabiliteringen Umeå

Norsjö hälsocentral

Tegs hälsocentral

Psykeveckan v.45 i Västerbotten

Västerbotten live

Visit Västerbotten

Västerbotten på Grand Hôtel

Mötesplats Lycksele

Västerbotten i Almedalen

Regionbibliotek Västerbotten

Innovationsloopen

Digitala Västerbotten

Heimdalls hälsocentral

LinkedIn

Region Västerbotten

Digitalisering och medicinsk teknik

Centre for Rural Medicine (Glesbygdsmedicinskt centrum)

Twitter

Region Västerbotten

YouTube

Region Västerbotten

Instagram

Region Västerbotten (@regionvasterbotten)

Ambulanshelikoptern i Västerbotten (@ambulanshkp_vasterbotten)

Centrum för anestesi, operation och intensivvård Västerbotten, Skellefteå (anopivaskelleftea)

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna i Lycksele och Skellefteå (@bup_vasterbotten)

Barnmottagning Umeå (@barnmottagningennus)

Psykiatrisk klinik, Skellefteå  (@skellefteapsykiatri)

Dialysbehandling Umeå (@dialysen_nus)

God och nära vård i södra Lappland (@god_nara_vard)

Ungdomsmottagning Vilhelmina (@ungdomsmottagningen.vilhelmina)

Vilhelmina sjukstuga (@vilhelminasjukstuga)

Heimdalls hälsocentral (@heimdallshalsocentral)

Postoperativ avdelning Umeå (@postopumea)