För dig med en idé

Har du en idé om en produkt, tjänst eller process som kan utveckla hälsa, vård eller omsorg? Vi kan stödja alla i Västerbotten som har drivet att vilja ta sin idé till verklighet. Välkommen att kontakta oss för ett första möte!

Fotograf: Johan Gunseus
Foto: Johan Gunseus

Framtidens sjukvård kräver forskning och innovationer som svarar mot framtida behov. Det kan handla om nya produkter och tjänster för allt från prevention och diagnostik till behandling och vård av sjukdom.

En ny idé eller uppfinning utgår alltid från ett upplevt problem och behovet av en ny produkt. Det kan röra sig om idéer som underlättar för vårdpersonalen i deras dagliga arbete eller produkter som bidrar till en bättre vård för patienterna.

I vården finns flera exempel på kreativa lösningar och idéer som effektiviserar och förenklar arbetet för medarbetarna och på så vis ger patienten bättre vård. Men många idéer blir aldrig kända eller kommer inte ut på marknaden. De stannar som smarta lösningar på respektive klinik eller avdelning. Är du anställd inom Region Vösterbotten finns det avtal som ger dig äganderätten till din lösning även om en del av utveckling har skett på verksamheten.

Idén kan bli en innovation om idébäraren får tid och förutsättningar att gå vidare med sin idé och får stöd i processen att utveckla en färdig produkt.

Så här kan det gå till

1. Du blir tilldelad en affärscoach som är ditt stöd genom processen

2. Ni gör en nyhetsgranskning för att se om idén/lösningen redan finns

3. Verifierar lösningen genom forskningsunderlag eller expertkunnande

4. Ni undersöker hur stor marknaden är och möjliga konkurrenter

5. Lösningen kan utvecklas vidare genom workshops med tex patienter, vårdgivare, studenter eller företag

6. Du får möjlighet att presentera lösningen för ett evalueringsråd som kan bevilja stöd och en plats i ett inkubatorprogram (Affärsutvecklingsprogram)

7. Vi kan vidare stödja i utvecklandet av en prototyp och ansökan av patent

Fyll i och berätta om din idé för oss

Då de lösningar vi hjälper till med att utveckla är så olika kan processen skilja sig åt mycket från fall till fall, men tveka inte att höra av dig eller uppmuntra en kollega att göra det.