För er som företag

Har ni ett företag med en produkt, tjänst eller idé inom vår bransch? Då kan ni kontakta oss för ett orienteringsmöte så ser vi vilka möjligheter det finns just nu.

Barn med Virtuel Reality utrustning
Foto: Pixabay Gratisbild

När du presenterat din idé kan du tex få hjälp med…

  • Att utvärdera den i ett tidigt skede
  • Att reda ut frågetecken om testmöjligheter & inköp
  • Att få kontakt med en forskare 
  • Bli lotsad rätt väg genom vår verksamhet

Bästa sättet att snabbt undersöka om vi har ett behov för er tjänst eller produkt just nu är att följa oss på E-avrop! För vården har många behov, men de som är tillstyrkt finansiering och ska köpas in ligger alla ute för upphandling. 

 

Jenny Ferry- Tjänstledig 2021 Projektledare Innovation & Partnerskap
E-post
Jenny.Ferry@regionvasterbotten.se
Telefon
070 283 04 98