NYHETER 2020-06-23

Region Västerbotten i regeringsuppdrag när nya affärsmodeller för avancerade terapier tas fram

I takt med att forskningen går framåt ökar möjligheterna för mer effektiv behandling av svåra, ibland sällsynta, sjukdomar. Små patientgrupper gör att priset per behandling ofta blir mycket högt samtidigt som effekten på längre sikt är osäker vilket ställer regionerna inför nya utmaningar. Nu deltar Region Västerbotten i regeringsuppdrag med målet att kunna tillgängliggöra nya behandlingsmöjligheter för patienter på ett kostnadseffektivt sätt för vården.

Det var i samband med att nya behandlingsmöjligheter för den så kallade Skelleftesjukan (Familjär Amyloidos med Polyneuropati) nyligen godkändes som problematiken kring tillgängliggörandet aktualiserades. I fallet Skelleftesjukan bygger de nya behandlingarna delvis på forskning och kliniska studier som är genomförda på Norrlands universitetssjukhus och cirka en tredjedel av de drabbade patienterna i Sverige finns i Västerbotten.

– När de nya godkända behandlingarna rekommenderades var det en stor framgång. Priset visade sig dock vara ohållbart för regionen om tillgängliggörande ska vara möjligt i större skala, säger Örjan Norberg, chef för Enheten för innovation, FOU-staben.

Analysen visade att nuvarande system för finansiering av läkemedel inte är anpassat för denna typ av nya behandlingar. Det gäller inte bara för Skelleftesjukan, utan för alla avancerade terapier och innovativa läkemedelsbehandlingar som förväntas godkännas kommande år.

– Senaste årens forskningsframgångar innebär fantastiska möjligheter till ett liv i god hälsa även för den som lever med en svår eller sällsynt sjukdom, samtidigt som det ställer krav på helt nya lösningar vad gäller värdering, betalning och finansiering av behandlingarna. Det är inget som en enskild region kan axla, det är ett helt system som behöver tänka nytt för att vi ska få det att fungera och vara hållbart, säger Elham Pourazar, strateg med ansvar för innovation och partnerskap, Enheten för innovation, FOU-staben.

Under hösten 2019 sattes nytt ljus på frågan. Dels som följd av en motion till SKR:s kongress, från Peter Olofsson (S), regionstyrelsens ordförande, och Anna-Lena Danielsson (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande och dels som ett resultat av lanseringen av regeringens Life science-strategi, som lyfter denna typ av behandlingar som ett prioriterat framtidsområde för Sverige.

Samtidigt fick den statliga myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ett regeringsuppdrag att se över analys- och betalningsmodeller för avancerade terapier. Detta arbete koordineras med ett liknande uppdrag som getts till rådet för nya terapier, utfärdat av SKR:s styrelse. För att kunna säkerställa att regionernas perspektiv kommer med deltar nu Region Västerbotten som en del av regeringsuppdraget, genom Enheten för innovation, FOU-staben.

– Västerbotten har tagit på sig att koordinera en arbetsgrupp som ansvarar för utveckling, test och utvärdering av två till tre nya pilotmodeller som ska bidra med stärkt vägledning för prissättning, värdering, betalning, avtal och uppföljning av framtida avancerade terapier. Det är ett omfattande arbete som verkligen sätter vår gemensamma förmåga att samverka över myndighetsgränser på prov, säger Örjan Norberg.

– En långsiktigt hållbar lösning behöver vara ändamålsenlig för patienter och invånare och för svensk hälso- och sjukvård, men också för läkemedelsbolagen. Det är många perspektiv som balanseras och i potten ligger Sveriges framtid som Life science-nation.

Webbinarium om precisionsmedicin och ATMP
Är du intresserad av att veta mer om arbetet med nya affärsmodeller för avancerade terapier? Torsdag den 25 juni klockan 09.00 till 10.30 deltar Örjan Norberg i TLV:s webbinarium om precisionsmedicin och ATMP. Mer information och anmälan hittar du här:
https://www.tlv.se/om-oss/press/nyheter/arkiv/2020-06-08-valkommen-till-tlvs-webbinarium-om-precisionsmedicin-och-atmp.html

Tillbaka till nyhetslistan