Regional innovationsstrategi

Förbundsfullmäktige antog den 20 mars 2017 förslaget till regional innovationsstrategi för Västerbotten. Innovationsstrategin ska ge oss ännu bättre förutsättningar för att människor, företag, organisationer och akademin ska kunna utveckla idéer som kommer till användning och ger ekonomisk vinst till regionen.

Arbetet har letts av Region Västerbotten och de organisationer som varit representerade i framtagningen av strategin har varit Umeå universitet, Luleå tekniska universitet i Skellefteå, Uminova Innovation, Umeå kommun, Innovation Västerbotten, Lycksele kommun, Storumans kommun, Skellefteå kommun och North Sweden European Office.