Strategisk innovationsledning

Strategisk innovationsledning ska proaktivt leda och vidareutveckla regionens innovationsekosystem. Det innebär att vi skapar de bästa möjliga grundförutsättningarna för innovation i Västerbotten - i våra kommuner och i samverkan med våra närliggande regioner, Sverige, EU och resten av världen.

På en strategisk nivå handlar det om att utveckla, implementera och förvalta den regionala innovationsstrategin (RIS3). 
Magnus Rudehäll Enhetschef Digitalisering och Innovationsledning
E-post
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se
Mobil
070-608 48 88
Bild på Magnus Rudehäll