Ökad delaktighet och beslutsfattande

Region Västerbotten deltar i det internationella projektet Fem-able, vars syfte är att öka kvinnors deltagande inom politik. Du kan också delta genom att svara på en enkät om attityder till kvinnors politiska deltagande.

Projektet Fem-able startade i februari i år och kommer att pågå i två år inom Region Västerbotten. Projektets syfte är att främja jämställdhet inom politiskt beslutsfattande, genom att ta fram strategier baserade på forskning. Målet är att kvinnor och män ska ha lika stor möjlighet att vara med och fatta beslut. Det kommer leda till samhällen som är mer inkluderande och jämlika.

Projektet Fem-able är finansierat av EU och genomförs av flera partners från olika delar av Europa. Läs mer på projektets webbplats femable.eu.

Svara på enkäten

Enkäten riktar sig både till personer som arbetar med politiska uppdrag och till allmänheten. Genom att svara har du möjlighet att påverka och bidra till ett mer inkluderande samhälle. Enkätfrågorna är på engelska. Dina svar är anonyma.

Enkät: Perceptions and Attitudes on Women's Political Participation

Fem-able nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr 3 (svenska)

Nyhetsbrev nr 3 (engelska)

Nyhetsbrev nr 2 (svenska)

Nyhetsbrev nr 2 (engelska)

Nyhetsbrev nr 1 (svenska)

Newsletter no 1 (enligsh)

 

 

Annica Simonsson Business Developer
E-post
annica.simonsson@regionvasterbotten.se
Telefon
070-318 91 38