Socioekonomi och levnadsvanor

Socioekonomi spelar in när vi värderar vanor och livsstil. Den egna socio­ekonomin påverkar hur vi förhåller oss till andra människors levnadsvanor. För att skapa motivation, relevans och rätt typ av insatser behövs en förstå­else för människors liv och situation. Här hittar du en guide som hjälper er att komma igång med diskussioner om socioekonomi i förhållande till levnadsvanor.

Foto: Sofia Elwér