NYHETER 2020-03-23

2020-03-19 Information om bidrag och anslag mot bakgrund av covid-19, Kulturenheten Region Västerbotten

Region Västerbotten tar hänsyn till att utbrottet av covid-19 utgör särskilda skäl för förändringar i projekt eller verksamhet och vi har förståelse för bidragsmottagarnas situation. Vi kommer mycket troligt att ha ett behov av vidare dialog eftersom det i nuläget är svårt att förutse utvecklingen för både verksamheter och projekt. Kulturenheten vid Region Västerbotten följer löpande expertmyndigheternas rekommendationer och gällande lagstiftning.

Kulturverksamheter med regionalt anslag

I nuvarande läge har vi inte för avsikt att göra några förändringar i redan beslutad anslagsfördelning för 2020 eller kräva återbetalning för eventuell ej genomförd verksamhet. I dagsläget finns inget etablerat stöd för kulturverksamhet som drabbas av epidemiens konsekvenser och inga direktiv om hur dokumentationen ska gå till väga, .

Vi uppmanar ändå mottagare av regionala anslag att löpnade försöka dokumentera hur covid-19 påverkar verksamheten för fortsatt dialog om verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser. 

Folkrörelseorganisationer och folkbildning

För Studieförbund, folkhögskolor, idrottsrörelsen och ungdomsorganisationer som erhåller bidrag har vi i dagsläget inte heller för avsikt att i göra några förändringar i redan beslutad anslagsfördelning för 2020 eller kräva återbetalning för eventuell ej genomförd verksamhet. Vi uppmanar även de här mottagarna av regionala anslag att försöka dokumentera hur covid-19 påverkar verksamheten för fortsatt dialog om verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser.

Pågående projekt (tillfälliga bidrag)

Om det skett en väsentlig förändring i projektplan och arrangemang, kontakta din handläggare på Region Västerbotten för dialog. Region Västerbotten kan godkänna ett ändrat innehåll i projekt med bakgrund av rådande situation. Detta gäller även projekt där kontrakt tecknats. 

Medfinansiering från Film i Västerbotten

Om din verksamhet har fått medfinansiering från Film i Västerbotten för en filmproduktion, filmvisningevenemang eller kompetensutvecklingsinsats gäller ovanstående.

Ungdomsbidrag

Ni är fortsatt välkomna att inkomma med ansökningar inom ramen för våra ungdomsbidrag: unga arrangörer, utvecklingsbidraget (UTU) och stimulansbidraget Trio.

Övrig information

Information till Region Västerbottens övriga stödmottagare

 

Har ni frågor rörande ovanstående eller annat vi kan vara behjälpliga med kontakta
Joakim Sandberg
Regionkulturchef
E-post: joakim.sandberg@regionvasterbotten.se
Mobil: 073-807 57 90

 

Tillbaka till nyhetslistan