Alva kultur

ALVA KULTUR ÖPPNAR 15 SEPTEMBER. Nu är du åter varmt välkommen att besöka oss. Kulturprogram och vernissager är inplanerade - på ett Covid19-säkert sätt. Information uppdateras löpande.

”Röd orkidé” av konstnären Monica Larsson. Foto: Ann Helen Littbrand
”Röd orkidé” av konstnär Monica Larsson.
Foto: Ann Helen Littbrand

Alva kultur är ett centrum för kultur i vården och återfinns på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Alva är en mötesplats som inrymmer ett bibliotek och ett konstgalleri samt anordnar olika kulturarrangemang.  Patienter, anhöriga och anställda inom Region Västerbotten ges här möjlighet till miljöombyte, rekreation och upplevelser.

Alva kultur medverkar till att utveckla nätverk inom och mellan kultursektor och vårdsektor för att främja kulturell växtkraft, mångfald och ökad hälsa i Västerbottens län. Alva kultur samordnar, uppmuntrar till och arrangerar olika former av kulturupplevelser och aktiviteter inom de tre sjukhusen och arbetar även med kultur i arbetslivet riktat direkt till personal inom Region Västerbotten.

Alva kultur ligger i by 1D, mellan apoteket och centralhallen. Välkommen!