Alva kultur

Med anledning av spridningsrisk av det nya coronaviruset (covid-19) har sjukhusbibliotekets tillgänglighet och verksamhet förändrats tillfälligt. Mer och uppdaterad information hittar du på sidan för öppettider och kontakt.

”Röd orkidé” av konstnären Monica Larsson. Foto: Ann Helen Littbrand
”Röd orkidé” av konstnär Monica Larsson.
Foto: Ann Helen Littbrand

SOMMARLÅN AV BÖCKER FRÅN SJUKHUSBIBLIOTEKEN
Välkommen att låna sommarläsning, lånetiden under sommaren är 8 juni - 17 augusti. Gäller ej reserverade böcker. 

 

Alva kultur är ett centrum för kultur i vården och återfinns på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Alva är en mötesplats som inrymmer ett bibliotek och ett konstgalleri samt anordnar olika kulturarrangemang.  Patienter, anhöriga och anställda inom Region Västerbotten ges här möjlighet till miljöombyte, rekreation och upplevelser.

Alva kultur medverkar till att utveckla nätverk inom och mellan kultursektor och vårdsektor för att främja kulturell växtkraft, mångfald och ökad hälsa i Västerbottens län. Alva kultur samordnar, uppmuntrar till och arrangerar olika former av kulturupplevelser och aktiviteter inom de tre sjukhusen och arbetar även med kultur i arbetslivet riktat direkt till personal inom Region Västerbotten.

Alva kultur ligger i by 1D, mellan apoteket och centralhallen. Välkommen!