NYHETER 2021-02-23

Digital festival för bibliotekspersonal i Västerbotten

Den 1–12 mars bjuder Regionbibliotek Västerbotten in till en digital festival. Festivalen är avslutningen på kompetenslyftet "Digitalt först – användaren i fokus" som pågått sedan 2018 med syfte att öka den digitala kompentensen hos landets folkbiblioteksanställda. Festivalen markerar också starten på ett fortsatt arbete för digital inkludering.

– Det känns spännande att kunna erbjuda en virtuell slutkonferens med flera olika möjligheter att delta, säger Jenny Lindmark Svedgård, biblioteksutvecklare och projektledare för Digitalt först – användaren i fokus, i Västerbotten.

På festivalområdet kan besökarna mingla med varandra och besöka utställningsytor med nedslag i hur kompetenslyftet har genomförts i Västerbotten, bland annat genom Prosumentbibblan, Ctrl+, Teknikjakten och forskarcirkeln Skeptikerspåret. De digitala rummen speglar de olika kompetenser som bibliotekspersonalen arbetat med, till exempel: poddar, brädspel, tjänstedesign, internetsäkerhet för barn och välutvecklad digital transformation.

– Själva titeln på festivalen är ”Digitalt fest” vilket kan syfta på olika saker. Det handlar om att vi har haft tre lärorika och roliga projektår som vi vill avsluta genom att bjuda in alla som jobbat med sitt kunskapslyft, till en fest. Samtidigt vill vi markera att dessa tre år bara är upptakten på ett bredare digitalt arbetssätt i länets folkbibliotek – ett arbete som blir digitalt “fäst”, säger Jenny Lindmark Svedgård.

– Vi har lärt oss mycket under projekttiden, även internt. Vi har till exempel sett till att äga servern som de virtuella rummen “står på”. Det är väldigt viktigt att folkbiblioteken kan värna integriteten och vara en aktör som förordar datasäkerhet, det ligger i folkbibliotekens uppdrag, säger Johan Sundlöf, biblioteksutvecklare på Regionbibliotek Västerbotten

– Om jag var besökare skulle jag först av allt gå till någon av de videohälsningar som vi hängt upp. De kommer bland annat från Digiteket, som skickat en peppig hälsning till Västerbottens bibliotekarier, säger Jenny Lindmark Svedgård.

– Själv skulle jag dröja länge vid rummet för det samiska brädspelet som vi arbetar fram tillsammans med Norsjö bibliotek och i nära anslutning till Prosumentbibblan, avslutar Johan Sundlöf.

 

Om Digitalt först – användaren i fokus

Kompetenslyftet Digitalt först med användaren i fokus pågick 2018-2020. Under de tre projektåren har alla folkbiblioteksanställda i hela landet ökat sin digitala kompetens, vilket var projektets mål. Kunskapslyftet initierades eftersom folkbiblioteken av regeringen ses som viktiga demokratiska arenor för digital inkludering, där allmänheten kan få hjälp att öka sin digitala kompetens.

 

Om plattformen Mozilla hubs

Mozilla Hubs är ett open source-projekt som utforskar möjligheterna för hur kommunikation, workshops och möten i virtuell verklighet kan se ut. Mozilla arbetar mycket med integritet och säkerhet, och det är enkelt att både skapa och dela virtuella utrymmen med kollegor, medarbetare eller besökare.

 

Här finns länken till festivalen: Digitalt fest

 

För mer information

Jenny Lindmark Svedgård
Biblioteksutvecklare Regionbibliotek Västerbotten
070-322 86 77, jenny.lindmark.svedgard@regionvasterbotten.se

Johan Sundlöf
Biblioteksutvecklare, Regionbibliotek Västerbotten
070-357 57 46, johan.sundlof@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan