Film i Västerbotten

Film i Västerbotten är Västerbottens regionala resurscentrum för film och rörlig bild. Vi har till uppgift att stödja och bredda filmkulturen i Västerbottens län. Vi ingår som en del i Region Västerbotten.

Film i Västerbotten arbetar med:

• att stödja biografer och filmvisningsverksamhet
• att stödja kommuner, skolor, föreningar och andra om vill arbeta med filmpedaogik för barn och unga
• att stödja filmproduktioner såsom kortfilm, långfilm, dokumentärer och tv-drama
• talangutveckling och kompetensutveckling inom filmproduktion

Webbplats: www.filmivasterbotten.com