NYHETER 2021-10-26

Internationellt kulturstipendium delas ut idag

För tredje gången delas stipendiet Barents Scholarship for Cultural Cooperation ut till professionella konstnärer och föreningar inom kulturområdet i Barentsregionen.

Barents Scholarship for Cultural Cooperation delas ut i Tromsø 26 oktober Foto: Joakim Sandberg

Sveriges stipendium 2021 tilldelas fotografen, redaktören och skribenten Kenneth Mikko.

Ur motiveringen:
Kenneth Mikko, född i Kiruna, Norrbotten, har genom sitt mångåriga konstnärliga engagemang genererat kulturutbyten och samarbeten inom Barentsregionen. Kenneth Mikkos arbete kännetecknas av en imponerande mångsidighet och kvalitet, och den tvärvetenskapliga verksamheten skapar utbyte med människor från olika områden och med olika bakgrunder. Det nordliga perspektivet och dess betydelse finns ständigt närvarande i Kenneth Mikkos arbete.

Övriga stipendiater 2021

Finland: The Artists' Association of Lapland
Norway: Stellaris DansTeater
Russia: State Opera and Ballet Theater of the Republic of Komi 

Om stipendiet

Västerbotten är en av 13 regioner i Barentsområdet, vilket sträcker sig över Norge, Finland, Sverige och Ryssland. I området finns ett formaliserat nätverk kring kulturfrågor, Joint Working Group on Culture (JWGC), vars syfte är att stärka kulturella identiteter, dialog och kulturella band mellan länderna och regionerna.

Tillsammans med Barents Euro-Arctic Council (BEAC) utlyser JWGC ett stipendium för samarbeten inom kultursektorn i Barentsområdet, Barents Scholarship for Cultural Cooperation. Stipendiet är på 10 000 € och delas ut vartannat år från och med 2017. En stipendiat från varje land inom Barentsområdet utses. För Sverige innebär det att det antingen blir en stipendiat från Västerbotten eller Norrbotten.

Stipendiet skall uppmärksamma och uppmuntra konstnärlig kvalitet och gränsöverskridande samarbete i Barentsområdet. Det kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, föreningar eller andra sammansättningar av verksamma kulturutövare.

Mottagaren av stipendiet skall vara verksam inom Barentsområdet samt uppvisa:

  • erfarenhet av tidigare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • ambition och vilja till ytterligare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • hög konstnärlig kvalitet i tidigare arbete

 

Pressmeddelande med mer information om stipendiaterna

Information om Barents Scholarship for Cultural Cooperation

Tillbaka till nyhetslistan