NYHETER 2022-02-23

Ny utställning på Galleri Alva: ”Ctrl+ Affect”

Ctrl+ Affect är en konstutställning av förstaårseleverna på masterprogrammet i fri konst vid Konsthögskolan i Umeå. Den visas på Galleri Alva mellan den 25 februari – 8 mars.

När vi planerat utställningen har vi diskuterat vad det innebär att ställa ut här, på ett sjukhus. Hur våra verk relaterar till upplevelserna av denna plats, dig som är här och de anledningar som kan finnas till att vara här. Till exempel att vänta på ett testresultat, för sig själv eller någon närstående. Upplevelser av osäkerhet, hopp, smärta och lättnad. Att få tiden att gå medan vi väntar.

Alla navigerar vi sjukhusets olika rum; i egenskap av anställd, patient eller besökare. Sjukhuset som plats kan göra oss medvetna om vår situation och vår kropp, hur den känns om vi är friska eller har ont, och få oss att inse att alla andra också rör sig här med sin situation och kropp. Vem bär på vad?

Vi har pratat om dualiteter, att allt behöver få rymmas i vår utställning. Liv, död, sorg och lycka. Vi har pratat om det digitala och det känslomässiga som ytterligheter vi alla behöver för att relatera till vår vardag. Vi har pratat om kraften av naturen i relation till det som är skapat av människan. Vad kan vi kontrollera och vad kan vi inte kontrollera?

Jo Öqvist
Linn Byrkjeland
Therése Hurtig
Fredrik Zanichelli
Anna Zingmark
Ludwig Dressler
Eric Seppas
Noa Costas Martín
Adam Dimmheed
Gideon Eillert
Rebecca Sharp
Kiril Prikazcik

För mer information om de utställda verken, besök: https://ctrlaffect.glitch.me/

 

Titel: Ctrl+ Affect
Tid: 25 februari - 8 mars
Plats: Galleri Alva, Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1D
Öppettider: måndag-torsdag 10-16, fredag 10-14

 

Om Galleri Alva
Alva kultur, ett centrum för kultur i vården, på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Inrättandet av ett kultur i vården-centrum innebär att en fysisk mötesplats för olika kulturarrangemang finns tillgängligt för patienter, anhöriga och anställda inom landstinget och ger möjlighet till miljöombyte och rekreation. Alva kultur samordnar, uppmuntrar till och arrangerar olika former av kulturupplevelser och aktiviteter inom de tre sjukhusen och arbetar även med kultur i arbetslivet riktat direkt till personal inom landstinget.

 

Mer om Alva kultur

 

För mer information

Peter Lundström
Utställningsansvarig, Galleri Alva
070-598 94 36
jarl.peter.lundstrom@gmail.com

 

Tillbaka till nyhetslistan