NYHETER 2020-09-23

Ökning av covid-19 i Västerbotten

Sedan igår har 29 nya fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är den största ökningen som rapporterats över ett dygn sedan pandemins början.

– Nu behöver vi gemensamt ta krafttag för att stoppa smittspridningen, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare.

Fler prover än någonsin tas i länet, men även andelen positiva fall ökar. Det är en utveckling som ses i andra delar av landet.

– Det är bra att personer med symtom testar sig. Då kan vi identifiera sjukdomsfall, smittspåra och på så sätt bryta smittkedjor, säger Stephan Stenmark och tillägger:

– Det viktigaste vi alla kan göra är att följa råden om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när man är sjuk, även om man bara har milda symtom.

Ta ansvar

– Du som kan och har möjlighet att jobba hemifrån uppmanas att göra det och du som kan ta dig till skola och arbete med annat än kollektivtrafik bör också göra det. Så att de som inte har något val kan nyttja kollektivtrafiken på ett säkert sätt, informerar Stephan Stenmark.

Vid misstanke av covid-19, som klassas som både smittsam och samhällsfarlig, så finns enligt smittskyddslagen vissa skyldigheter.

Du är till exempel skyldig att testa dig och att vidta åtgärder för att inte riskera att smitta andra. Du får inte gå till skola eller arbete, åka kollektivtrafik och ska hålla avstånd till andra människor.

– Det är viktigt att alla ser allvaret i detta och tar sitt ansvar. Vi har tillsammans bromsat smittan tidigare och det är dags att återgå till samma ambitionsnivå kring att följa råden, avslutar Stephan Stenmark.

Tillbaka till nyhetslistan