AKT kulturföreningsstödet

AKT kulturföreningstödet riktade sig till kulturföreningar i Västerbotten som ville möjliggöra för barn och unga att ta del av och skapa kultur. Stödet gick att söka för att genomföra AKTiviteter riktade mot barn och unga såsom workshops, mötesplatser, pedagogiska insatser med mera.

Bakgrund

Länets kulturföreningar är viktiga aktörer i upprätthållandet och utvecklingen av den kulturella infrastrukturen. Med anledning av pandemins påverkan på Västerbottens kulturföreningar beslutade Regionstyrelsen den 14 december 2021 att satsa på kultur i sitt arbete med att omhänderta pandemins effekter. Med anledning av det tilldelades regionala utvecklingsnämnden 1 miljon kronor att fördela till kulturföreningar under 2022. 

Tidigare utlysningsperioder 

Ansökningsperioden för hösten 2022 avslutades den 3 oktober. Sammanlagt inkom 48 ansökningar under 2022. 

Redovisning av stöd 

Redovisningsblanketten ska vara ifylld och inskickad senast 3 månader efter avslutad aktivitet. Redovisningen skickas till regionen@regionvasterbotten.se 
Med kopia till: kultur@regionvasterbotten.se. 

Märk mailet med: Redovisning AKT 2022 [föreningens namn] RUN 189-2022 

Redovisningsblanketten finner ni längst ner på sidan.  

 

Regional kultur
E-post
kultur@regionvasterbotten.se