AKT kulturföreningsstödet

AKT kulturföreningstödet riktar sig till kulturföreningar i Västerbotten som vill möjliggöra för barn och unga att ta del av och skapa kultur. Stödet har gått att söka för att genomföra AKTiviteter riktade mot barn och unga såsom workshops, mötesplatser, pedagogiska insatser med mera.

Bakgrund

Länets kulturföreningar är viktiga aktörer i upprätthållandet och utvecklingen av den kulturella infrastrukturen. Med anledning av pandemins påverkan på Västerbottens kulturföreningar beslutade Regionstyrelsen den 14 december 2021 att satsa på kultur i sitt arbete med att omhänderta pandemins effekter. Med anledning av det tilldelades regionala utvecklingsnämnden 1 miljon kronor att fördela till kulturföreningar under 2022. 

Tidigare utlysningsperioder 

Ansökningsperioden för hösten 2022 avslutades den 3 oktober. Under höstens utlysningsperiod inkom 23 ansökningar. Sammanlagt inkom 48 ansökningar under 2022. 

För er som ansökt under hösten kommer kompletteringar begäras in vid behov. Beslut fattas under oktober och kommuniceras via mail till angivna kontaktpersoner. 

Redovisning av stöd 

Redovisningsblanketten ska vara ifylld och inskickad senast 3 månader efter avslutad aktivitet. Redovisningen skickas till regionen@regionvasterbotten.se 
Med kopia till: kultur@regionvasterbotten.se. 

Märk mailet med: Redovisning AKT 2022 [föreningens namn] RUN 189-2022 

Redovisningsblanketten finner ni längst ner på sidan. 

Om AKT-stödet 

Målgrupp för stödet är kulturföreningar i Västerbotten, det vill säga föreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet inom kultursektorn. Kulturföreningen som ansöker ska vara en juridisk person och ha en stadigvarande verksamhet inom Västerbottens län.  

Föreningen som ansöker ska kunna uppvisa: 

 • Styrelse och revisorer 
 • Godkända och antagna stadgar 
 • Ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring 
 • Revisionsberättelse utan anmärkningar av väsentlig karaktär 
 • Eget plus- och/eller bankgirokonto 
 • Utsedd firmatecknare 

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vilken verksamhet som planeras att genomföras inom ramen för bidraget. Samtliga intäkter och kostnader ska framgå i budget. 

 • Stödet handläggs i enlighet med Regionfullmäktiges beslut om Regler för stimulansmedel till ideella organisationer (RF 2020-11-24, § 139). 
 • Arrangemanget ska vara alkohol- och drogfritt. 
 • Bidraget får inte nyttjas till inköp av utrustning (ex teknik), eller biljettinträden till arrangemang. 
 • Region Västerbotten eftersträvar en regional geografisk spridning i de projekt som beviljas stöd. Aktiviteten/-erna ska genomföras senast under första kvartalet 2023 och äga rum i Västerbottens län. 
 • Region Västerbotten ser gärna att aktiviteter sker i samverkan med andra aktörer 
 • Region Västerbotten ser gärna att aktiviteterna når de som vanligtvis inte deltar i föreningens verksamhet. 

Regler för stimulansmedel till ideella organisationer 

Kontakt 

Vid frågor, kontakta oss i första hand via kultur@regionvasterbotten.se 

 

 

Regional kultur
E-post
kultur@regionvasterbotten.se