Verksamhetsmedel till ungdomsdistriktsorganisationer

Ett 10-tal ungdomsdistriktsorganisationer får verksamhetsbidrag från Region Västerbotten. Bidraget regleras genom fastställda villkor.

Ungdomsorganisationernas verksamhetsbidrag består av ett grund- och medlemsbidrag och grundar sig på de antal medlemmar organisationen hade den 31 december föregående år.

Verksamhetsbidraget ska användas, förutom till kvalitets- och utvecklingsarbete inklusive ledarutbildning, också till att underlätta samordning, kontakt och information lokalavdelningarna emellan.

Ansökan om verksamhetsbidrag ska ha inkommit till Region Västerbotten senast den 15 april varje år. 

OBSERVERA

Allt material ska skickas in digitalt, e-post: regionen@regionvasterbotten.se