Folkbildning

Folkbildningen arbetar i skärningspunkten mellan det professionella kulturlivet och amatörkultur, mellan utbildning och bildning, mellan civilsamhälle och offentlig sektor, mellan generationer, mellan kulturer och spelar en viktig roll i det livslånga lärandet. Folkbildningens organisationer är närvarande i alla kommuner i Västerbotten och folkhögskolorna och studieförbunden utgör en viktig resurs genom sitt arbete med bildning och demokratiutveckling.  

Region Västerbotten äger två folkhögskolor och ger årliga anslag till fem stiftelse- och rörelseägda folkhögskolor i regionen samt tio studieförbund. Sedan 2020 har Region Västerbotten en skriftlig överenskommelse med organisationen Folkbildningen i Västerbotten som samlar verksamma folkhögskolor och bildningsförbund i länet. Överenskommelsen reglerar bland annat formerna för samverkan och utveckling.