Folkhögskolor och studieförbund

Region Västerbotten ger årliga anslag till fem stiftelse- och rörelseägda folkhögskolor i länet; Dalkarlså, Edelvik, Medlefors, Solvik och Strömbäcks folkhögskolor.

Region Västerbotten ger också årliga anslag till de tio verksamma studieförbundens länsorganisationer i Västerbotten; ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Ibn Rushd och Kulturens bildningsförbund.

Den verksamhet som studieförbundens länsorganisationer och länets folkhögskolor ska genomföra har fastställts i en gemensam överenskommelse mellan Region Västerbotten och Folkbildning Västerbotten som har uppdraget att företräda sina medlemmar, som är studieförbund och folkhögskolor.

 

Överenskommelse 2020-2022