Internationellt

Regionala kulturverksamheten på Region Västerbotten är engagerad i flera internationella samarbeten.

 

 

Joakim Sandberg Regionkulturchef
E-post
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-807 57 90