Internationellt

Regionala kulturverksamheten på Region Västerbotten är engagerad i arbetsgruppen Joint Working Group on Culture inom Barentssamarbetet. 
Läs mer här.

 

 

Joakim Sandberg Regionkulturchef
E-post
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-807 57 90