Joint Working Group on Culture

I Joint Working Group on Culture (JWGC) finns representanter från samtliga regionala kulturverksamheter i Barentsområdet, samt från den nationella nivån i Sverige, Finland, Ryssland och Norge.

Syftet med JWGC är att stärka Barents kulturella identiteter, dialog och kulturella band mellan länderna och regionerna. JWGC bidrar till att skapa nätverk och samarbeten genom exempelvis initiering av multilaterala projekt. 

Mer information

Barents Euro-Arctic Councils

Cultural Cooperation in the Barents Region_ Strategy 2014-2018

JWGCmandate_2014-2018

 

Pia Brinkfeldt Biblioteksutvecklare (föräldraledig, arbetar deltid)
E-post
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 45