Joint Working Group on Culture

I Joint Working Group on Culture (JWGC) finns representanter från samtliga regionala kulturverksamheter i Barentsområdet, samt från den nationella nivån i Sverige, Finland, Ryssland och Norge.

Syftet med JWGC är att stärka Barents kulturella identiteter, dialog och kulturella band mellan länderna och regionerna. JWGC bidrar till att skapa nätverk och samarbeten genom exempelvis initiering av multilaterala projekt. 

Källa: Arctic Centre, University of Lapland

 

 

Pia Brinkfeldt Biblioteksutvecklare
E-post
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 45
Bild på Pia Brinkfeldt