Kulturplan Region Västerbotten 2020–2023

Välkommen att ta del av Region Västerbottens kulturplan 2020–2023. Kulturplanen beskriver ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbotten, där kulturpolitiska mål och utvecklingsområden präglas av en gemensam vision och ambition med samverkan som ledord.

Två kvinnor dricker te i en salong
Tillbaka innan midnatt, samproduktion Västerbottensteatern och Profilteatern
Foto: Patrick Degerman.
Kulturplanen finns i ett längre format samt i en kortare version. Kortversionen finns tillgänglig på finska, sydsamiska och svenska. Region Västerbotten arbetar för en översättning på umesamiska och inväntar tillgänglig översättare.

Under mer information längst ner på sidan finns samtliga versioner.