Framtagande Kulturplan Region Västerbotten 2024-2027

Regionala utvecklingsnämnden svarar på uppdrag av regionfullmäktige för framtagande av kulturplanen i bred samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Under framtagandet av kulturplanen har dialog förts med aktörer inom kultursektorn i länet, däribland har dialoger genomförts i länets 15 kommuner.

Illustration med rutor och pilar som illustrerar processen för framtagandet av kulturplanen.
En ny regional kulturplan tas fram under 2022 – 2023.

Remissversion fastställd av regionala utvecklingsnämnden 5 april 2023

Den regionala utvecklingsnämnden önskar få synpunkter på remissversionen senast den 15 juni 2023 och kommer därefter att bearbeta kulturplanen utifrån inkomna remissvar.

Kulturutskottet bereder kulturplanen vid sitt sammanträde den 30 augusti inför beslut i Regionala utvecklingsnämnden 28 september respektive Regionfullmäktige 21 - 22 november.

Remissvar skickas via e-post till regionen@regionvasterbotten.se, i ämnesraden anges;

” [Organisationens namn] Remissvar regional kulturplan RUN 224-2023 ”.

Remisscafé

Västerbotten bjuder in till Remisscafé den 27 april i Skellefteå där det finns möjlighet att gemensamt diskutera remissversionen samt ge inspel. Deltar gör kulturberedningens ledamöter. Remisscafét är öppet för alla som önskar att delta. Anmälan krävs.

Plats: Sara Kulturhus, Trappscenen

Datum/tid: 27 april klockan 13.00 – 16.00

Anmäl dig här: Remisscafé 27 april Region Västerbottens kulturplan 2024 - 2027