Barents Scholarship for Cultural Cooperation

Nästa ansökningsomgång pågår 8 februari - 15 mars, 2021.

Västerbotten är en av 13 regioner i Barentsområdet, vilket sträcker sig över Norge, Finland, Sverige och Ryssland. I området finns ett formaliserat nätverk kring kulturfrågor, Joint Working Group on Culture (JWGC), vars syfte är att stärka kulturella identiteter, dialog och kulturella band mellan länderna och regionerna.

Tillsammans med Barents Euro-Arctic Council (BEAC) utlyser JWGC ett stipendium för samarbeten inom kultursektorn i Barentsområdet, Barents Scholarship for Cultural Cooperation. Stipendiet är på 10 000 € och delas ut vartannat år från och med 2017. En stipendiat från varje land inom Barentsområdet utses. För Sverige innebär det att det antingen blir en stipendiat från Västerbotten eller Norrbotten.

Stipendiet skall uppmärksamma och uppmuntra konstnärlig kvalitet och gränsöverskridande samarbete i Barentsområdet. Det kan delas ut till enskilda personer eller till grupper, föreningar eller andra sammansättningar av verksamma kulturutövare.

Mottagaren av stipendiet skall vara verksam inom Barentsområdet samt uppvisa:

  • erfarenhet av tidigare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • ambition och vilja till ytterligare kultursamarbete med en eller flera regioner i Barentsområdet
  • hög konstnärlig kvalitet i tidigare arbete

 

 

 

 

2019 års stipendiater

Joint Working Group on Culture, JWGC, utsåg följande stipendiater:

Den finske stipendiaten är kulturmagasinet Kaltio, Oulu som i över 70 år främjat konst och kultur i norra Finland. Kaltios fokus har utvecklats och breddats från att vara bevarande till att täcka konst och kultur i hela norra Skandinavium och Barentsområdet och särskilt det kulturella samarbetet med nordvästra Ryssland.

Den norske stipendiaten är saxofonisten Ola Asdahl Rokkones, Tromsö, en erfaren och kompetent musiker vars arbete starkt karaktäriseras av en nordlig dimension. Rokkones har bred erfarenhet när det gäller samarbete över gränser i norr och han sätter hela Barentsområdet i fokus.

Ilia Kuzubov är namnet på den ryske stipendiaten. Han är en erfaren ledare inom konst och kultur och arbetar för att främja både modern och traditionell konst i norra Ryssland. Han arbetar aktivt för att stärka de kulturella relationerna i Barentsregionen. Festivalen ”Taibola” är en av regionens kulturella flaggskepp.

Broderigruppen FIMBRIA är den svenska stipendiaten. Det är en grupp konstnärer och konsthantverkare, högt utbildade inom textil konst, grafisk design och scendesign, som har broderi som gemensamt uttryck. Genom erfarenhetsutbyten och utställningar synliggör de broderiet för en bredare public och knyter samtidigt regionerna i Barents närmare varandra.Stipendiater 2017

Finland: Jaakko Heikkilä, fotografi
Norge: Samovarteateret, scenkonst
Ryssland: Ethno-Cultural initiatives Support and Development Fund
Sverige: Mona Mörtlund, litteratur

 Pia Brinkfeldt Biblioteksutvecklare
E-post
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 45