Stipendiater 2022

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län.

Region Västerbotten fördelade stipendier inom två kulturområden: musik och design. Region Västerbotten fördelade även ett bildkonststipendium samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

  • Kulturstipendiet inom musik uppgick till 75 000 kronor fördelat på högst två stipendiater.
  • Kulturstipendiet inom design uppgick till 75 000 kronor fördelat på högst två stipendiater.
  • Bildkonststipendiet uppgick till 150 000 kronor.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

 

Kulturstipendiater 2022

 

Bildkonst

Helena Wikström, född 1964
Helena Wikström ger sig orädd i kast med nya projekt, bemästrar nya tekniker och berättar nya historier. Genom sina arbeten kommunicerar konstnären ny kunskap, blottlägger tidigare okända sammanhang och kallar på uppmärksamhet kring aktuella frågeställningar. Det pågående projektet om dronten belyser utmaningar kring miljö, exotism, kolonialism, ställer frågor kring bildens trovärdighet och är tänkt att publiceras i bokform.  
 
Helena Wikström är ytterst aktiv och synlig inom regionens konstsammanhang, bland annat som en av grundarna till Galleri Verkligheten, aktiv i Iaspis-gruppen samt ansvarig för programmet på Vita Kuben. Hennes konstnärskap håller genomgående hög kvalitet och är en av regionens mest framstående röster.

 

Musik

Amanda Lindgren, född 1988
Amandas musik berör och inspirerar. Med en tydlig närvaro och konstnärlig integritet verkar hon i olika roller och samarbeten, med Ljudinstitutet i Umeå som utgångspunkt. 

Amanda har gett ut sin mammas musik postumt, ingår i indiebandet Jeff Elliot och debuterar under hösten med soloprojektet Tree hugger. Genom sitt unika sätt att förvalta ett personligt kulturarv sätter hon existentiella frågor i rörelse. Med vad som tycks vara en nedärvd kreativ kraft, fortsätter hon att utforska makt och sårbarhet, men också platsens betydelse för skapandet.  

Genom stipendiet vill vi ge Amanda Lindgren förutsättningar att fördjupa och vidareutveckla sitt konstnärskap.

 

Design

Agnes Väppling, född 1992
Agnes Väppling redovisar tydligt hur hennes undersökande designprocess genom tovningstekniken kan leda fram till nya skulpturala formspråk som både främjar en lokal produktion och tillvaratagandet av traditionell kunskap om fårull. Stipendiaten har stor potential att främja en konstnärlig utveckling med hållbara material och tekniker, sprungen ur den västerbottniska slöjdtraditionen – en utveckling som kan bidra till samhällets transformation i hållbar riktning.

Region Västerbottens kulturstipendium 2022 inom design tilldelas Agnes Väppling för utforskandet av nya användningsområden och produktutveckling med materialet ull.

 

Hedersstipendium

Fransesca Quartey, född 1964
Region Västerbottens hedersstipendium 2022 delas ut till en av länets mest betydande konstnärinnor. 2013 tog Fransesca Quartey över Västerbottensteatern och lyckades med att förvalta tradition men också bygga in förnyelse i organisation och scenuttryck. Under hennes år har allt fler länsbor valt att möta hennes ensemble och på Västerbottensteatern finns nu en fantastisk mix av gästspel, klassisk teater och en så älskad sommarscen.  

I syfte att göra scenkonsten än mer tillgänglig för publiken så har ett viktigt uppdrag för Fransesca Quartey varit att föra in teatern i Sara Kulturhus. Att flytta ett teaterhus verksamhet in i helt ny miljö är en krävande uppgift värdig en skicklig konstnär och ledare. Tack vare Fransesca och många medarbetare arbete så firar nu Sara kulturhus 1 år med teatern som en del av sitt DNA.