Regionala kulturbolag

NorrlandsOperan

Bolaget består av avdelningar för opera, dans och musik samt en symfoniorkester. Norrlandsoperan AB har ett regionalt ansvar att producera, främja, stärka och utveckla opera, musikteater, musik- och dans och annan scenisk verksamhet i regionen. Ett separat regionalt musikuppdrag finns från Region Västerbotten. Sedan år 1998 har Norrlandsoperan AB huvudmannaskapet för den regionala danskonsulentverksamheten. Den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamheten finansieras gemensamt av Region Västerbotten och Statens kulturråd.

NorrlandsOperans webbsida: http://www.norrlandsoperan.se

Västerbottensteatern

Västerbottensteatern har ett regionalt ansvar att producera, främja, stärka och utveckla teater och annan scenisk konst i Västerbottens län.

Västerbottensteatern webbsida: http://vasterbottensteatern.se

Västerbottens museum

Museet har ansvar för att samla hela Västerbottens kulturhistoria och bevara, vårda och levandegöra länets kulturarv, konst och konsthantverk. Museet ska verka för att länets kulturarv kan brukas av en bred allmänhet genom ökad delaktighet.

Västerbottens museums webbsida: http://www.vbm.se

Skellefteå museum

Museet har ett regionalt ansvar för den museala verksamheten och kulturmiljövården inom huvudsak den norra länsdelen: Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner. Museet har ett övergripande länsansvar för teknik- och industrihistoria efter år 1900.

Skellefteå museums webbsida: http://skellefteamuseum.se

Skogs- och samemuseet i Lycksele

Museet har den skogsmuseala verksamheten som sin regionala uppgift.

Skogs- och samemuseet i Lyckseles webbsida: https://skogsochsamemuseet.se/

Emma Ricklunds Stiftelse

Stiftelsen har till uppgift att visa allmänheten konstsamlingen och Ricklundgården i Saxnäs samt erbjuda professionella konstutövare vistelse på gården med tillhörande ateljéer.

Emma Ricklunds Stiftelses webbsida: http://www.ricklundgarden.com