Litteraturfrämjande

Bilden av Västerbotten som litterärt län, både nationellt och internationellt, har sin grund hos våra författare. Den litterära traditionen ska värnas och byggas vidare på, så att nya författarskap kan växa fram i länet. En god tillgång på regionala författare skapar goda förutsättningar för att utveckla formerna för att stimulera till läsande och skrivande.

Regionbibliotek Västerbotten arbetar särskilt för

  • att stärka och framhålla litteraturen som konstform
  • att tillskapa en funktion som litteraturutvecklare
  • att synliggöra och tillgängliggöra litteratur och författare med anknytning till Västerbotten, och stödja biblioteken i att utveckla samarbete med författare
  • att initiera samarbeten kring workshops, skrivarkurser, skrivarläger och metoder för ett skrivpedagogiskt arbete.

 

härlitt

Regionbibliotek Västerbotten har utvecklat den litterära mobilapplikationen härlitt! Applikationen presenterar författarskap, litterära verk och platser i länet genom funktioner som förstärker eller illustrerar författarskapet och/eller platsen på nyskapande, relevanta sätt.

I formatet ryms också fler författare – unga, gamla, nya, kända och okända – appen kan förändras i takt med det västerbottniska litterära landskapet.

 

Bokmakare

Regionbibliotek Västerbotten välkomnar att allt fler barn- och ungdomsbokmakare etablerar sig i länet. Vi har på webb och i tryckt format samlat både författare och illustratörer som gör böcker för barn och ungdomar. De är kopplade på olika sätt till länet, och för en stolt berättartradition vidare.

I skriften"Bokmakare i Västerbotten - för barn och unga" presenterar författare och illustratörer sig själva med ord och bild. Skriften producerades under senhösten 2016.

Är du är nyetablerad? Hör av dig så uppdaterar vi webben med din bild, och med din info.

 

 

Carl Axel Gyllenram Bibliotekskonsulent, litteratur- och läsfrämjande
E-post
carl-axel.gyllenram@regionvasterbotten.se
Mobil
070-258 57 26